logo
logo bip
regulaminy jednostek
Lista wiadomości
w sprawie zmiana uchwały-Kapituła
w sprawie zmiany uchwały-Honorowe Obywatelstwo
w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa
w sprawie Honorowe Obywatelstwo
w sprawie zmiana w przedmiocie działania RG
w sprawie zmiana w przedmiocie działania BIF
w sprawie przedmiot działania Komisji Rozwoju Gospodarczego
w sprawie przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów
w sprawie przedmiot działania Komisji Oświaty i Polityki Społecznej
w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli 2006r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisjiRolnictwa
w sprawie ustalenie planu działanaia Komisji Ochrony Środowiska
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych przy niektórych jednostkach budżetowych..