logo
logo bip
przejęcie zadań
Lista wiadomości
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie przejęcia publicznego zarządzania drogami powiatowymi-Czmoń, Radzewo
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość i efektywność realizacji zadań projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2010
w sprawie Przekazanie środków finansowych na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego -droga w Borówcu
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi- ul. Poznańska w Borówcu, ul. Mościenicka w Mościenicy
w sprawie przejęcie od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatyowymi
w sprawie przejęcie przez Gminę od Powiatu Poznańskiego zadania dotyczącego zarządzania niektórymi drogami powiatowymi
w sprawie celowość realizacji zadań rekultywacyjnych w 2009 r.
w sprawie celowość realizacji zadań rekultywacyjnych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wlkp.
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Poznańskiego
w sprawie celowość realizacji zadań rekultywacyjnych
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Poznańskiego
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Poznańskiego
w sprawie celowość realizacji zadań rekultywacyjnych
w sprawie celowość realizacji zadań rekultywacyjnych
w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Poznańskiego
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
w sprawie przekazania zadania Gminie Mosina
w sprawie pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego
w sprawie uchwała nabycie sieci od Realmax
w sprawie udzielenie pomocy finansowej
w sprawie uchwała nabycie sieci od Partner
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
w sprawie przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań – Starołęka - Borówiec
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.