logo
logo bip
porozumienia
Lista wiadomości
w sprawie pomoc dla powodzian-Cisek
w sprawie Porozumienie międzygminne w sprawie schroniska dla zwierząt w Gaju
w sprawie udzielenia dotacji gm. Śrem na schronisko dla zwierząt
w sprawie porozumienie z Miastem Poznań w zakresie linii nr 53
w sprawie pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego
w sprawie zmiana uchwały pomoc finansowa dla Województwa - Dziećmierowo
w sprawie Komunikacja-porozumienie międzygmine-Poznan
w sprawie przekazania zadania Gminie Mosina dotyczącego przewozów pasażerskich na trasie Poznań Starołęka - Kamionki- Borówiec
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa -Dziećmierowo
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznania
w sprawie środki finansowe dla Policji
w sprawie Porozumienie Międzygminne dot. budowu ZZO Jarocin
w sprawie wzniesienia pomnika Powstańców Wielkopolskich
w sprawie porozumienia z Gminą Mosina
w sprawie współpracy z gm. Jarocin
w sprawie Porozumienie Środa-gospodarka odpadami
w sprawie porozumienie z Mosiną
w sprawie przekazanie środków finansowych dla Policji
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego - zmiana
w sprawie współpracy z Gminą niemiecką
w sprawie uchwała pomnik
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu poznańskiego
w sprawie uchwała pomnik
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi powiatu poznańskiego
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między gminami Kleszczewo, Kostrzyn Wlkp. Kórnik i Swarzędz dotyczącego wspólnego korzystania ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rabowice, gmina Swarzędz.
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2005
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na prowadzeniu spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej samorządowi powiatu poznańskiego
w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku potwierdzającej celowość realizacji zadań i efektywność projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2004.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Kórnik do Związku Międzygminnego zorganizowanego pod nazwą „ Gospodarka Odpadami Gmin Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania”
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Kostrzyn zadania publicznego polegającego na budowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
w sprawie przystąpienia przez gminę do spółki „ Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja” „ spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu .
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę przez gminę Kórnik na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę drogi obwodowej.