logo
logo bip
podatki
Lista wiadomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników
w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
w sprawie opłata od posiadania psów
w sprawie opłata targowa
w sprawie podatek od środków transortowych
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
w sprawie podatek rolny
w sprawie opłata od posiadania psów
w sprawie podatek od środków transportowych
w sprawie opłata targowa
w sprawie podatek od nieruchomości
w sprawie podatek od środków transportowych
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie opłata targowa
w sprawie opłata od posiadania psów
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do podatku rolnego
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie podatek od środków transportowych
w sprawie opłata od posiadania psów
w sprawie opłata targowa
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do podatku rolnego
w sprawie podatek od środków transportowych
w sprawie opłata od posiadania psów
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do podatku rolnego
w sprawie opłata targowa
w sprawie podatku od nieruchomości
w sprawie podatek od środków transportowych
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do podatku rolnego
w sprawie opłata targowa
w sprawie opłata od posiadania psów
w sprawie niektórych zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie diet sołtysów
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
w sprawie podatek rolny - dotyczy obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie zmiany uchwały 503/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów
w sprawie stawki podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych
w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie Zmiany uchwały nr XXXIII/381/2004 w sprawie opłat targowych.
w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników;
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej
w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów
w sprawie opłat targowych
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie opłat targowych
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w sprawie podatek rolny
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji;
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy;
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej
w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
w sprawie opłat targowych
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów