logo
logo bip
ochrona środowiska

Uchwały Rady nr LVI/570/10 z dnia 2010-07-28

w sprawie Pominiki przyrody

Uchwały Rady nr LV/552/10 z dnia 2010-06-30

w sprawie dotacja dla Powiatu-azbest

Uchwały Rady nr XXXIII/350/08 z dnia 2008-12-30

w sprawie opinia do projektu planu ochrony RPK

Uchwały Rady nr XIX/195/08 z dnia 2008-01-30

w sprawie Aneks do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania budowa i eksploatacja scheoniska dla zwierząt w Skałowie

Uchwały Rady nr XIX/196/08 z dnia 2008-01-30

w sprawie Utworzenie celowego związku gmin \"Schronisko dla zwierząt\"

Uchwały Rady nr XIX/197/08 z dnia 2008-01-30

w sprawie Przejęcia statutu Związku Międzygminnrgo \"Schronisko dla zwierząt-SCHRONISKO\"

Uchwały Rady nr XVI/161/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie Obszar Chrononego Krajobrazu

Uchwały Rady nr XV/137/07 z dnia 2007-09-26

w sprawie zmiana uchwały w sprawie: uchwalenia POŚ dla Gminy Kórnik

Uchwały Rady nr XVI/161/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie Obszar Chrononego Krajobrazu

Uchwały Rady nr XV/137/07 z dnia 2007-09-26

w sprawie zmiana uchwały w sprawie: uchwalenia POŚ dla Gminy Kórnik

Uchwały Rady nr XV/137/07 z dnia 2007-09-26

w sprawie zmiana uchwały w sprawie: uchwalenia POŚ dla Gminy Kórnik

Uchwały Rady nr XVI/161/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie Obszar Chrononego Krajobrazu

Uchwały Rady nr XVI/161/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie Obszar Chrononego Krajobrazu

Uchwały Rady nr XV/137/07 z dnia 2007-09-26

w sprawie zmiana uchwały w sprawie: uchwalenia POŚ dla Gminy Kórnik

Uchwały Rady nr LX/635/06 z dnia 2006-09-27

w sprawie uchylenia uchwały 595 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwały Rady nr LVI/595/06 z dnia 2006-05-31

w sprawie Wyznaczenia Obszaru Chroninego Krajobrzu

Uchwały Rady nr LVI/593/06 z dnia 2006-05-31

w sprawie Regulamin utrzymania czystości

Uchwały Rady nr LVI/594/06 z dnia 2006-05-31

w sprawie stawek opłat za usługi odbioru odpadów

Uchwały Rady nr LVI/595/06 z dnia 2006-05-31

w sprawie Wyznaczenia Obszaru Chroninego Krajobrzu

Uchwały Rady nr LVI/593/06 z dnia 2006-05-31

w sprawie Regulamin utrzymania czystości