logo
logo bip
konsultacje społeczne
Lista wiadomości
w sprawie konsultacje społeczne w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej
w sprawie konsultacje w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich
w sprawie konsultacji w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich
w sprawie trybu i sposobu rzeprowadzania konsultacji społecznych
w sprawie konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich.
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Kórnika
w sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami Skrzynek