logo
logo bip
Inne

Uchwały Rady nr LVII/597/10 z dnia 2010-09-29

w sprawie stowarzyszenie Metropolia Poznań

Uchwały Rady nr LVIII/627/10 z dnia 2010-10-27

w sprawie wola przejęcia dróg dojazdowych od GDDKiA

Uchwały Rady nr LII/525/10 z dnia 2010-04-21

w sprawie udzielenia absolutorium za 2009r

Uchwały Rady nr XLV/464/09 z dnia 2009-10-28

w sprawie pełnomocnictwo ogólne dla Burmistrza i radcy prawnego

Uchwały Rady nr XLIV/446/09 z dnia 2009-09-16

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu SO - 435

Uchwały Rady nr XLIII/433/09 z dnia 2009-07-29

w sprawie pełnomocnictwo dla r.prawnego WSA-317

Uchwały Rady nr XLIII/430/09 z dnia 2009-07-29

w sprawie zmiana uchwały nr XXXVIII/389/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości: Gądki, Koninko, Żerniki

Uchwały Rady nr XLII/424/09 z dnia 2009-06-24

w sprawie Plan Gospodarki Odpadami Porozumienie Jarocin

Uchwały Rady nr XLII/423/09 z dnia 2009-06-24

w sprawie zmiana statutu związku schronisko

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/375/2009 w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i trybu jego nadawania

Uchwała nr XXXVII/375/2009 z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwały Rady nr XXXVIII/389/09 z dnia 2009-04-22

w sprawie kategoryzacji dróg w miejscowści Żerniki, Gądki i Koninko

Uchwały Rady nr XXXVIII/390/09 z dnia 2009-04-22

w sprawie kategoryzacja dróg w Kromolicach

Uchwały Rady nr XXXIX/396/09 z dnia 2009-04-29

w sprawie absolutorium za 2008r.

Uchwały Rady nr XXXIII/349/08 z dnia 2008-12-30

w sprawie stowarzyszenie hejnalistów

Uchwały Rady nr XXV/251/08 z dnia 2008-06-25

w sprawie zmiana uchwały -utworzenie związku międzygminnego SCHRONISKO-XIX/197/08

Uchwały Rady nr XXV/252/08 z dnia 2008-06-25

w sprawie zmiana statutu związku międzygminnego SCHRONISKO

Uchwały Rady nr XXII/221/08 z dnia 2008-04-23

w sprawie uchwała absolutoryjna

Uchwały Rady nr XXIII/227/08 z dnia 2008-04-30

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski

Uchwały Rady nr XXI/214/08 z dnia 2008-03-26

w sprawie przystąpienie do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,

Uchwały Rady nr XX/210/08 z dnia 2008-02-27

w sprawie stowarzyszenie Mikroregionu-Puszczykowo

Uchwały Rady nr VI/45/07

w sprawie uchwały w sprawie cofnięcia wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Uchwały Rady nr VIII/68/07 z dnia 2007-04-25

w sprawie absolutorium za 2006r.

Uchwały Rady nr LVIII/616/06 z dnia 2006-07-26

w sprawie przyjęcie darowizny pod gminne drogi serwisowe od GDDKiA

Uchwały Rady nr LIV/580/06 z dnia 2006-04-26

w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa-S11

Uchwały Rady nr LIV/576/06 z dnia 2006-04-26

w sprawie udzielenia absolutorium za 2005r.

Uchwały Rady nr LIV/581/06 z dnia 2006-04-26

w sprawie pełnomocnictwa dla radcy prawnego

Uchwały Rady nr LIV/581/06 z dnia 2006-04-26

w sprawie pełnomocnictwa dla radcy prawnego