logo
logo bip
gospodarka gruntami
Lista wiadomości
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LIII/ 533 / 2010r. w sprawie kupna nieruchomości położonych w Kórniku
w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Borówcu
w sprawie kupna nieruchomości położonej w Kórniku
w sprawie udzielenia bonifikaty w Borówcu
w sprawie sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty szkolna, kórnik
w sprawie udzielenie bonifikaty Kórnik 381/1
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
w sprawie kupna nieruchomości położonych w Borówcu i Kamionkach
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Kórniku obręb Bnin na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin gm. Kórnik
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej zbywanej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego-Bnin.
w sprawie kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Dziećmierowie gm. Kórnik
w sprawie kupna nieruchomości położonych w Kórniku
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w Borówcu na rzecz Aquanet S.A. w Poznaniu
w sprawie zmiana w sprawie kupna nier. w Czołowie
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży Kórnik-231/3i/5
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Dziećmierowie gm. Kórnik
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży kórnik 231/4
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty Dworcowa
w sprawie bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Kórnik-Bnin
w sprawie kupna nieruchomości w Czołowie
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Robakowie
w sprawie sprzedaż i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanych zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Biernatki gm. Kórnik
w sprawie kupna nieruchomości drogowych w Kórniku obręb Bnin
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
w sprawie uchwałą zmieniająca uchwałę LXI/639/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie użyczenie nieruchomości w Szczodrzykowie
w sprawie wykup nieruchomości w Kórniku
w sprawie zmiana zasad wynajmowania lokali
w sprawie udzielenia bonifikaty do ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej dla polepszenia warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości
w sprawie nieodpłatne przejęcie nieruchomości w obrębie Skrzynki gm. Kónik
w sprawie nieodpłatne przejęcie nieruchomości w obrębie Żerniki gm. Kórnik
w sprawie ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej
w sprawie sprzedaż dz. 114/1 Czołowo
w sprawie nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Kromolicach od Agencji
w sprawie sprzedaży działki w Robakowie
w sprawie wniesienia aportem do KOMBUSU nieruchomości gruntowej
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Skrzynkach
w sprawie sprzedaż nieruchomości w Robakowie dz. 163/2, 163/3
w sprawie sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Kamionkach
w sprawie ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz osoby fizycznej w Kórniku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Kórniku
w sprawie przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żerniki
w sprawie Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Szczodrzykowie
w sprawie Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Szczodrzykowie
w sprawie Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Szczodrzykowie
w sprawie Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Szczodrzykowie
w sprawie kupno w Radzewie na rzecz Gminy Kórnik
w sprawie zamiany nieruchomości pod rondo w Robakowie
w sprawie sprzedaży działek 332/1 i 332/2 w Bninie
w sprawie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości pod parking i drogę
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Dziećmierowie
w sprawie wykup gruntu pod drogę w Skrzynkach
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych użytkownikowi wieczystemu
w sprawie sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem na rzecz Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie sprzedaż nieruchomości gruntowej dla polepszenia warunków gospodarowania sąsiedniej nieruchomości
w sprawie kupno nieruchomości w Kórniku pod parking
w sprawie nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Kórniku
w sprawie zamiany nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku
w sprawie wykupu nieruchomości od P. Grześkowiaka, Fludra
w sprawie w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych
w sprawie w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych
w sprawie dzierżawa 10 letenia (RUCH - Modrowska) dz.282/5 Bnin
w sprawie WYGASZENIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DLA S.M. ŚREM
w sprawie opłata adiacencka
w sprawie sprzedaży lokalu handlowego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 5 i 6.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Kórniku
w sprawie zamiany nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi w Kórniku
w sprawie kupna nieruchomości w Kórniku.
w sprawie kupno nieruchomości w Kórniku.
w sprawie nabycia i zamiany nieruchomości pod budowę drogi obwodowej Kórnika.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Dziećmierowie gm. Kórnik
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Dziećmierowie gm. Kórnik
w sprawie zamiany nieruchomości w Robakowie.
w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości w Borówcu gm. Kórnik oznaczonej nr ewidencyjnym 59.
w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości we wsi Borowiec gm. Kórnik.
w sprawie kupna nieruchomości we wsi Czołowo gm. Kórnik.
w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości Kórniku.
w sprawie kupno nieruchomosci w Dziećmierowie
w sprawie zamiany nieruchomości w Kórniku. (p.Kominek)
w sprawie kupna nieruchomości w Kórniku.(p. Przychodzkich)
w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kórniku obręb Bnin
w sprawie zwolnienia z trybu przetargowego nieruchomości położonej we wsi Szczytniki gm. Kórniku
w sprawie kupno nieruchomości we wsi Szczodrzykowo gm. Kórnik
w sprawie zmiana uchwały nr VII/65/2003 nieruchomość w Czołowie
w sprawie darowizna na cele publiczne nieruchomosci w Kórniku