logo
logo bip
dotacje(regulam.finans)
Lista wiadomości
W sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie utworzenia Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu.
W sprawie upoważnienia Dyrektora OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
W sprawie powierzenie Poznaniowi zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, nr 511 na trasie Pń (Franowo)- Jaryszki - Koninko - Szczytniki - Koninko - Borówiec- Ka linii nr 512 na trasie Pń (Franowo)- Jaryszki - Żerniki – Koninko – Szczytniki
w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR
w sprawie dotacje do zabytków
w sprawie programu współpracy ze stowarzyszeniami na 2011 r.
w sprawie wyrażenia opinii potwierdzającej celowość i efektywność realizacji zadań projektowanych przedsięwzięć rekultywacyjnych
w sprawie stawki dla OSiR
w sprawie zmiana prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie dotacje do zabytków-Zamek
w sprawie program współpracy ze stowarzyszeniami na 2010 r.
w sprawie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie zmiana stawki dla OSiR
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR
w sprawie pomoc dla Poznania-rozwój obszaru metropolitalnego
w sprawie program współpracy ze stowarzyszeniami
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin-pomnik
w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na inne zadania publiczne
w sprawie dotacje do zabytków
w sprawie zabezpieczenia w formie weksla boisko Kórnik
w sprawie zabezpieczenie w formie weksla boisko Kamionki
w sprawie stawka dotacji przedmiotowej do OSiR
w sprawie program współpracy ze stowarzyszeniami
w sprawie pomocy finansowej dla M.Poznania
w sprawie przyznania dotacji do zabytków
w sprawie współpraca ze stowarzyszeniami
w sprawie udzielanie dotacji do zabytków
w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2006r.
w sprawie zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - OSiR w Kórniku - w 2005r.
w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
w sprawie dotacji dla OSiR
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy samorządu Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Bninie na prace budowlane w kościele parafialnym.
w sprawie tryb oraz zasady przyznawania dotacji z budżetu gminy Kórnik organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontar
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw – w 2003r.
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku – w 2004r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego – Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw – w 2003r.