logo
logo bip
budżet-założen-proced
Lista wiadomości
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie procedury uchwalania budżetu
w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku bankowym
w sprawie zakres informacji za I półrocze
w sprawie wprowadzenia obligacji komunalnych do zorganizowanego systemu obrotu
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie umorzenia pożyczki z WFOŚiGW
w sprawie udzielania dotacji na zadania publiczne
w sprawie Fundusz Sołecki na 2011
w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie zmiana uchwały -zobowiązania 2008
w sprawie funduszu sołeckiego
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań
w sprawie zabezpieczenia w formie weksla \"in blanco\"
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie wydatki niewygasające z 2008r.
w sprawie emisja obligacji
w sprawie uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie upoważnienia dla Burmistrza na zaciągnięcie zaobowiązań
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
w sprawie utworzenia rachunków dochodow własnych
w sprawie zasady i tryb umarzania należności, do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
w sprawie określenia wysokości zobowiązań-hala
w sprawie procedura uchwalania budżetu gminy
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
w sprawie dot. emisji obligacji
w sprawie procedura uchwalania budżetu gminy
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie procedura uchwalania budżetu gminy
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
w sprawie procedura uchwalania budżetu gminy
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
w sprawie zaciągnięcie zobowiązań
w sprawie określenie wysokosci zobowiazań
w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2006 rok niewygasających z upływem roku budżetowego
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/435/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
w sprawie dot. umorzonej pożyczki z WFOŚiGW
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
w sprawie dot. umorzonej pożyczki z WFOŚiGW
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
w sprawie upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie obligacje
w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie uchwała o zaciągnięciu pożyczki
w sprawie określenia stawki jednostkowej dla OSiR
w sprawie upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu
w sprawie upoważnienie do zaciągniecia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2004 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004
w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004
w sprawie zmiana budżetu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2004 roku
w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2004 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2003 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie zmiana budżetu na 2003r.
w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2003 rok nie wygasających z upływem roku budżetowego.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2003 rok
w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004
w sprawie zmiana budzetu na 2003r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004
w sprawie zmiana budżetu gminy
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Kórnik oraz jednostek podległych Gminie
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004
w sprawie określenie wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji
w sprawie budżet gminy na 2003r.
w sprawie zmiana budżetu na 2003r.
w sprawie zmiana uchwały nr X/92/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004
w sprawie zmiana uchwały nr VII/62/2003 w sprawie określenia wysokości zobowiazań, które przekraczają kwotę na zadania inwestycyjne w budżecie 2003 do której burmistrz może zaciągnąć zobowiązania
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w latach 2003 - 2004