logo
logo bip
budżet 2010

Uchwały Rady nr LIX/631/10 z dnia 2010-11-09

w sprawie zmiana uchwały budżetowej na 2010r.

Uchwały Rady nr LVIII/610/10 z dnia 2010-10-27

w sprawie zmiana budżetu na 2010r.

Uchwały Rady nr LVII/580/10 z dnia 2010-09-29

w sprawie zmiany budżetu na 2010r.

Uchwały Rady nr LIV/535/10 z dnia 2010-05-26

w sprawie zmiana budżetu Gminy na 2010r.

Uchwały Rady nr LV/550/10 z dnia 2010-06-30

w sprawie zmiana uchwały budżetowej

Uchwały Rady nr LI/517/10 z dnia 2010-03-31

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010r.

Uchwały Rady nr XLIX/484/10 z dnia 2010-01-26

w sprawie zmiana budżetu na 2010r.

Uchwały Rady nr XLVIII/483/09 z dnia 2009-12-21

w sprawie uchwała na 2010r.