logo
logo bip
alkohol
Lista wiadomości
w sprawie program-alkohol 2011
w sprawie gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010
w sprawie gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych
w sprawie gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych
w sprawie program przeciwdziałania narkomanii
w sprawie gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi
w sprawie programu rozwiązywania problemów alkoholowych
w sprawie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego , zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od zwrotu wydatków za te usługi.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004.
w sprawie gminny program rozwiazywania problemów alkoholowych