logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty i Polityki Społecznej

Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty i Polityki Społecznej - 2010

20 października 2010 roku
 
porządek obrad
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LVIII Sesję RM, zapoznali się z wnioskiem dot. dofinansowania do pobytu dzieci w żłobku.
 
 
22 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zaopiniwali projekt uchwały na LVII Sesję RM oraz dokument: Strategia informatyzacji Gminy Kórnik w latach 2010 - 2013. Wysłuchano informacji nt. rozpoczęcia roku szkolnego oraz bieżacych problemów i potrzeb szkół.
 
 
5 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Celem spotkania była wizja lokalna w Gimnazjum w Robakowie.
 
 
23 czerwca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LV Sesję i wnioski o dofinansowanie do remontów zabytków. Wybrano uczniów wyróżnionych nagrodą Przewodniczącego RM.
 
 
19 maja 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zapoznali się z informacją nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w I kwartale 2010 roku. Wysłuchali sprawozdania z wizyty w gminie austriackiej Longenlois. Dyskutowano nad wnioskiem dot. utworzenia jednostki pomocniczej dla aglomeracji Kórnik - Bnin. Zapoznano się z danymi nt. funkcjonowania stołówek szkolnych.
 
 
21 kwietnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Zaopiniowano projekty uchwał na LIII Sesję RM -dotyczące punktu przedszkolnego w Pierzchnie. Wybrano przedstawicieli Rady Miejskiej do prac w komisji oceniającej kandydatów na stanowisko dyrektora w SP nr 2 i SP Radzewo. 
 
 
24 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nt. bezpieczeństwa w Gminie Kórnik. Radni zaopiniowali także projekty uchwał na LI Sesję RM.
 
 
3 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem dyskusji były problemy Zamku i Biblioteki Kórnickiej.
 
17 lutego 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zebrani omówili Raport nt. ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Kórnik w latach 2008 - 2010, wysłuchano sprawozdania z prac Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika.
 
18 stycznia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XLIX Sesję RM, wysłuchali informacji nt. funkcjonowania systemu oświaty w Gminie Kórnik.

Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty i Polityki Społecznej - 2009

16 grudnia 2009 roku
 
 
Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie na 2010rok. Gościem posiedzenia był prezes Stowarzyszenia Biegowego "Brylant", który omówił działalność Stowarzyszenia i 
przedstawił przyszłoroczne plany.
 
27 listopada 2009 roku
 
 
Przedniotem posiedzenia była dyskusja nt. przyszłorocznego budżetu Gminy Kórnik.
 
 
17 listopada 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kórnik w roku szkolnym 2008/ 2009. Zaopiniowano wnioski o dofinansowanie na prace konserwatorskie przy Zamku Kórnickim i Arboretum, a także Roczny Program Współpracy z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2010. Gościem posiedzenia był komendant Straży Miejskiej, który przedstawił działaność jednostki w bieżącym roku.
 
 
21 października 2009 roku
 
 
Radni zaopinowali projekt uchwały na XLV Sesję RM. Doprecyzowano propozycję  zapisów Regulaminu działania Kapituły do spraw Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do wiadomości Komisji, dotyczącymi 4DH - Orkiesrty Dętej i kapliczki na ul. Armii Krajowej w Kórniku.
 
 
23 września 2009 roku
 
 
Ciąg dalszy dyskusji nt. podziału kl.I w SP nr 2 w Kórniku.
 
 
9 września 2009 roku
 
 
 
Radni wysłuchali argumentów rodziców uczniów kl. I w SP 2 dotyczących prowadzenia zajęć w licznej grupie. Zapoznano się z informacjami nt. remontu pomieszczeń dla stowarzyszenia Klaudynka oraz wyjaśnieniami dyrektora KOK w sprawie zajęć zespołu tańca Bravo. Dyrektor przedstawił również ofertę KOK na najbliższe miesiące. Zaopiniowano projekt uchwały na XLIV Sesję RM.
 
 
22 lipca 2009 roku
 
 
Gościem posiedzenia był kierownik OSiR, który przedstawił informacje nt. bieżacych działań Ośrodka i planów na drugie półrocze 2009. Następnie kierownik Wydziału Inwestycji UM omówił zakres i plany inwestycji oświatowych w Gminie Kórnik. Radni opiniowali równiez projekty uchwał na najbliższą sesję RM i zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości Komisji.
 
 
17 czerwca 2009 roku
 
 
 
Spotkanie Komisji dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku szkolnego.
 
 
3 czerwca 2009 roku
 
 
Uzgodniono tegoroczne zasady przyznawania nagród Przewodniczącego RM dla najlepszych uczniów w gminie. Wysłuchano wniosku rodziców o podział  kl.I w roku szkolnym 2009/2010 w SP 2 na dwa oddziały.
 
 
20 maja 2009 roku
 
 
Radni wysłuchali propozycji przystąpienia do programu szkoleń dla nauczycieli. Dyskutowano również nad projektem uchwały w sprawie Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika.
 
 
13 maja 2009 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika, a także nt. bezpieczeństwa w budynkach komunalnych gminy.
 
 
6 maja 2009 roku
 
 
Wizyta w przedszkolach prywatnych działających ne terenie Gminy Kórnik.
 
 
28 kwietnia 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXXIX Sesję RM, dyskutowano nt. przeniesienia kl. 0 do szkół podstawowych.
 
 
15 kwietnia 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM. Dyskutowano także na temat zasobów mieszkaniowych gminy oraz bezpieczeństwa w mieszkaniach i budynkach komunalnych i socjalnych. Zapoznano się z bieżącymi informacjami kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej UM, w tym nt. problemów z brakiem miejsc w przedszkolach publicznych.
 
 
18 marca 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVII Sesję RM, wysłuchali bieżących informacji z Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej UM. Zapoznali się z ofertą Magazynu Kórnickiego w sprawie promocji Gminy Kórnik.
 
 
18 lutego 2009 roku
 
 
Radni zapoznali się z opiniami dot. prywatyzacji przedszkoli oraz pismami, które wpłynęły do wiadomości Komisji.
 
 
27 stycznia 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji kolejny raz dyskutowali nt. pomysłu prywatyzacji przedszkoli. Przyjęto Plan Pracy Komisji na 2009 rok.
 
 
21 stycznia 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji wysłuchali informacji dyrektora Kórnickiego Ośrodka Kultury.
 
 
15 stycznia 2009 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. pomysłu prywatyzacji przedszkoli.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty i Polityki Społecznej - 2008

18 grudnia 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXXIII Sesję RM.
 
 
3 grudnia 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli Gminy Kórnik w 2009 roku. Wysłuchano informacji nt. problemów placówek oświatowych naszej gminy. Wybrano przedstawicieli RM do komisji oceniającej kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Kórniku.
 
 
25 listopada 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad propozycją budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok.
 
 
19 listopada 2008 roku
 
 
Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały dot. wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku, przyjęto regulamin przyznawania nagród Przewodniczącego Rady Miejskiej dla najlepszych uczniów szkół Gminy Kórnik.
 
 
12 listopada 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXX Sesję RM, dyskutowano nt. możiwości rozpoczęcia współpracy partnerskiej z gminą francuską. Radni omawiali także zagadnienia związane z zapewnieniem nauki i opieki przedszkolenj dla mieszkańców naszej gminy.
 
 
22 października 2008 roku
 
 
Radni zaopiniowali projekt uchwały na najbliższą Sesje RM, zapoznali się z pismami, które wpłynęły do Komisji oraz informacjami kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej UM, w szczególności nt. utworzenia punktu przedszkolengo w Pierzchnie.
 
 
3 września 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXVII Sesję RM, zapoznano się z informacjami Referatu Ośwaity i Polityki Społecznej UM nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego, wydano opinię nt. funkcjonowania klasy "0" w SP nr 1 w Kórniku.
 
 
18 czerwca 2008 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXV Sesję RM, wysłuchali informacji nt.: wyników egzaminów gimnazjalnych, planowanych na okres wakacyjny  remontów placówek oświatowych Gminy Kórnik,  organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 
 
4 czerwca 2008 roku
 
 
Dyskusja nt. Regulaminu przyznawania wyróżnień przewodniczącej RM dla najlepszych uczniów.
 
21 maja 2008 roku
 
 
Gościem posiedzenia był kierownik OSiR w Kórniku, który przedstawił zebranym informacje nt. działania ośrodka oraz plany rozwoju. Wybrano przedstawicieli Komisji do komisji konkursowych ds. wyboru dyrektorów placówek oświatowych, wysłuchano wyjaśnień dotyczących pisma mieszkanki Kórnika.
 
 
16 kwietnia 2008 roku
 
 
Zapoznano się z informacjami dot. placówek oświatowych Gminy Kórnik, w szczególności nt. przygotowań do nowego roku szkolnego.
 
 
19 marca 2008 roku
 
 
Wysłuchano wstepnych informacji nt. organizacji klas "0" w przyszłym roku szkolnym. Z komendantem Straży Miejskiej omówiono bieżącą działalność jednostki. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wnioski o udzielenie dotacji na remont budynków zabytkowych. Wysłuchano sprawozdania z działań dotyczących organizacji obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 
 
5 marca 2008 roku
 
 
Przyjęto propozycję harmonogramu obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, omiowiono sprawy organizacyjne.
 
 
20 lutego 2008 roku
 
 
Radni przyjęli projekt oświadczenia dot. objęcia honorowym partonatem uroczystości związanych z obchodami 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielekopolskiego. Zaopiniowano projekty uchwał na XX Sesję RM, w dyskusji poruszono sprawy związane z organizacją klas "0" w przyszłym roku szkolnym.
 
 
13 lutego 2008 roku
 
 
Celem spotkania było uzyskanie wyjaśnień w związku ze skargą mieszkanki Kórnika. 
 
 
23 stycznia 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia wypracowano wykaz zagadnień, które zostaną zamieszczone a Planie Pracy Komisji na 2008 rok. Zaopiniowano projekt uchwały na XIX Sesję RM. W dyskusji poruszono sprawę uczestnictwa przewodniczącej Komisji w spotkaniach, które dotyczą przedmiotu działań KOiPS. Rozpoczęto prace mające na celu objęcie honorowym partonatem przez Radę Miejską obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty i Polityki Społecznej 2006-2007

19 grudnia 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

 

Zaopiniowano projekty uchawł na XVIII Sesję RM, wysłuchano sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, omówiono wniosek stowarzyszenia Klaudynka.

 

 

21 listopada 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchawł na XVII Sesję RM, wypracowano uwagi do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok.

 

 

14 listopada 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Podczas obrad dyskutowano nad wynagrodzeniami dla pracowników placówek oświatowych, zasadami prowadzenia "grantów". Omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia Klaudynka, wysłuchano sprawozdania z działalności rzecznika osób niepełnosprawnych.

 

 

24 października 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Pierwsza częśc posiedzenia odbyła się łącznie z Komisją Rolnictwa w Gimnazjum w Kórniku. Zapoznano się z sytuacją lokalową szkoły oraz bieżącymi sprawami zarówno Gimnazjum, jak i Szkoły Podstawowej nr 1. Następnie radni, członkowie Komisji Ośwaity i Polityki Społecznej, opiniowali projekty uchwał na XVI Sesję RM oraz wysłuchali wyjaśnień dotyczących skarg mieszkanki Kórnika, zajmującej mieszkanie komunalne, na warunki lokalowe .

 

10 października 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Dyskusja nt. organizacji obchodów Święta Edukacji Narodowej oraz zapotrzebowania na przedszkola w rejonie Borówca i Kamionek.

 

 

19 września 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Radni wysłuchali bieżąch informacji Referatu Oświaty i Polityki Społecznej UM w Kórniku. Rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do Komisji.

 

 

29 sierpnia 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie skarg:

- z wniosku mieszkanki Śremu,

- z wniosku rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

 

27 lipca 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Pozytywnie zaopiniowano wniosek rodziców uczniów kl. I SP 2 w Kórniku, zapoznano się z informacjiami placówek oświatowych naszej gminy nt. stanu przygotowań do nowego roku szkolnego.

 

 

18 lipca 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Radni zapoznali się w wnioskiem rodziców ucznów kl. I SP nr 2 w Bninie, wysłuchali argumentów przedstawicieli rodziców. Ustalono termin posiedzenia zespołu opiniującego kandydatury na ławników. W dyskusji poruszono zagadnienia dot.: powołania rzecznika ds. osób niepełnosprawnych, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, gotowości placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 

 

20 czerwca 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał na X Sesję RM, zdecydowano o  wyróżnieniach dla najlepszych uczniów, zapoznano się z wnioskami Szkoły Podstawowej w  Szczodrzykowie i Gimnazjum w Robakowie.

 

 

23 maja 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją nt. inwestycji prowadzonych w placówkach ośwaitowych, opiniowali  projekty uchwał na IX Sesję RM. Dyskutowano także nad wnioskiem SP Radzewo.

 

 

16 maja 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2010 oraz powołaniem rzecznika osób niepełnosprawnych.

 

 

18 kwietnia 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Członkowie Komisji spotkali się z komendantem Straży Miejskiej. Zaopiniowano projekty uchwał na VIII Sesję RM, wybrano przedstawicieli do komisji mieszkaniowej- radni Adam Lewandowski i Paweł Kuźma.

 

 

21 marca 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Gościem Komisji była kierownik PLR "Zdrowie" pani Krystyna Straszewska, która przedstawiła informacje nt. funkcjonowania przychodni. Zebrani opiniowali także projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010.

 

 

14 marca 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Gminy Kórnik.

 

 

21 lutego 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Mieszkanka Kórnika wycofała skargę na działania Gminy i OPS. Radni dyskutowali nt. mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie. Członkowie Komisji zapoznali się z pismem poradni psychologiczno - pedagogicznej w Kórniku.

 

 

7 lutego 2007 roku

 

porządek obrad

protokół

 

Na posiedzeniu zapoznano się ze skargą mieszkanki Kórnika na działania Gminy oraz OPS w zakresie braku pomocy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Omówiono informacje Referatu Oświaty i Polityki Społecznej UM oraz KPA Kombus. Dyskutowano nt. rozliczania godzin doraźnych zastępstw dla nauczycieli. 

 

 
24 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję RM, dyskutowano nt. organizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zapoznano się z wnioskami mieszkańców.
 
 
10 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.
 
 
20 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na nabliższą sesję RM.
 
 
13 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał w sprawie wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kórnik. W drugiej części posiedzenia radni udali się do szkół dla dzieci niepełnosprawnych w Mosinie i Poznaniu, których wywchowankami są najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.
 
 
6 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Wiodącym tematem posiedzenia była sprawa dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
 
30 listopada 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Spośród członków Komisji wyłoniono przewodniczącą - p. Malgorzatę Walkowiak i zastępcę przewodniczącej - p. Adama Lewandowskiego. Zaopiniowano przojekty uchwał na nalbliższą Sesję RM.

Protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty i Polityki Społecznej w roku 2006

 
18 października 2006 roku
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy. Dyskutowano nt. organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnospranych w przedszkolach
 
11 października 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali propozycję nagród dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
23 sierpnia 2006 roku
 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały na LIX Sesję RM, wysłuchała informacji Referatu Oświaty i Polityki Społecznej UM w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.
 
19 lipca 2006 roku
 
Przedmiotem dyskusji były projekty uchwał na LVIII Sesję RM dotyczące wyborów samorządowych.
 
24 maja 2006 roku
 
Na posiedzeniu członkowie Komisji zapoznali się z informacją nt. przyznawania dodatków za wychowawstwo w przedszkolach, rozpatrzyli wniosek Rady Rodziców przedszkola w Szczodrzykowie, omówili plan badań profilaktycznych na 2006 rok.
 
19 kwietnia 2006 roku
 
Członkowie komisji zaaprobowali projekt lakowania i fluoryzacji zębów u dzieci - kontynuacja działań z lat poprzednich. Omówiono kolejną propozycję sposobu dowożenia dzieci niepełnowsprawnych do szkół.
 
7 kwietnia 2006 roku
 
Posiedzenie Komisji było poświęcone tematowi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
22 marca 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LIII sesję w sprawie: udzielenia pomocy finansowej miastu Katowice oraz wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z ponownym wnioskiem o podział miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, stanowiącej obecnie część miasta Kórnik i nadanie (przywrócenie) Bninowi statusu miasta. Omawiano także warianty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
3 marca 2006 roku
 
Na posiedzeniu zaopiniowano projekt budowy hali widowiskowo - sportowej, analizowano stypendia przyznane w Gimnazjum w Robakowie i budżety szkół. Poruszono temat dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
15 lutego 2006 roku
 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami nt. przyznawania stypendiów szkolnych i sportowych uczniom szkół gminy Kórnik, rozdysponowania środków na granty oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Omówiono zasady przekazywania dopłat dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Zdecydowano o zorganizowaniu wyjazdu do szkoły specjalnej w Mosinie. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pisma dra Alfreda hessa i p. Jana Kościańskiego.
 
9 stycznia 2006 roku
 
Na posiedzeniu opiniowano projekt budżetu gminy Kórnik na 2006 rok oraz dyskutowano nt. skargi dra Alfreda Hessa.
 

Protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty i Polityki Społecznej w roku 2005

 
21-09-2005
 
W dalszym ciągu prowadzono dyskusję nad wnioskiem w sprawie dofinansowania stołówki szkolnej w Gimnazjum w Robakowie oraz zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.    
 
14-09-2005
 
Komisja w obecności dr E. Deierling oraz dr K. Straszewskiej omawiała zakup szczepionek ochronnych trójskałdnikowych dla 6- latków oraz zapoznała się z pismem dyrektora Gimnazjum w Robakowie w sprawie dofinansowania stołówki szkolnej. W drugiej części posiedzenie komisji odbyło się w budynku SP w Radzewie.
 
24-08-2005
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji na dz. nr ewid. 243/1,243/2,243/3, obręb Bnin, Gmina Kórnik. Projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.
W drugiej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z opinią Podsekretarza Stanu w MSWiA w sprawie podziału miejscowości Kórnik na dwie odrębne miejscowości o nazwach Kórnik i Bnin.
 
20-07-2005
 
Członkowie komisji opiniowali projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania zastępcy kierownika USC. Projekty uchwał przyjęto pozytywnie. Następnie komisja zapoznała się z pismem Związku Miast Polskich w sprawie ewentualnego przyłączenia się do organizacji. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyższą propozycję.
 
22-06-2005
 
W pierwszej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z materiałami dotyczącymi kosztów organizacji Białej Damy.
W drugiej części posiedzenia opiniowano projekty uchwał w sprawie: wzniesienia pomnika Obrońców Ojczyzny na cmentarzu parfialnym w Robakowie, ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Kórnik przedszkoli publicznych. Projekty zaopiniowano pozytywnie.
 
24-05-2005
 
Pani E. Soczyńska przedstawiła plan realizacji uchwały w sprawie stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Omawiano projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Obrońcom Ojczyzny na cmentarzu parafialnym w Robakowie. Członkowie komisji głosowali za zdjęciem uchwały z porządku obrad najbliższej sesji.
 
25-04-2005
 
Na posiedzeniu rozpatrywano projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów na terenie Gminy Kórnik.
 
23-03-2005
 
Tematy posiedzenia - rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycielizatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2005, regulaminu udzielania pomocy materilanej o charakterze socjlanym dla uczniów na terenie gminy Kórnik, zasad trybu udzielania i rozliczania dotacji dla dla niepublicznych przedszkoli , utworzenia rachunków dochodów własnych przy niektórych jednostkach budżetowych oświaty prowadzonych przez Gminę Kórnik, bieżące wnioski.
 
09-03-2005
 
Tematem spotkania był ponownie projekt uchwały w sprawie wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych naszej gminy. W obecności radcy prawnego Pana P. Barczyńkiego komisja dokonała kilku poprawek w projekcie.Głosowano jednogłośnie za projektem wraz z naniesionymi poprawkami.
 
02-03-2005 i 04-03-2005
 
Komisja w dalszym ciągu dyskutowała nad regulaminem wynagradzania nauczycieli. W dniu 4 marca obecny był radca prawny Pan Przemysław Barczyński.
 
22-02-2005
 
Komisja rozpatrywała wniosek w sprawie przyznania mieszkania socjalnego oraz wniosek w sprawie przyznania ulgi w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu oraz pracowała nad regulaminem wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom.
 
01-02-2005 i 15-02-2005
 
Tematem spotkania był dalszy ciąg dyskusji nad regulaminem wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kórnik.
 
19-01-2005
 
Komisja zapoznała się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 oraz pracowała nad projektem uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzeń i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kórnik a także rozpatrywała wnioski w przedmiocie przyznania stypendium sportowego.