logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2010

22 października 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LVIII Sesję RM oraz wniosek Komisji Bezpieczeństwa dot. monitoringu miejskiego.
 
 
24 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LVII Sesję RM.
 
 
26 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Ciąg dalszy dyskusji nt. podziału gminy na okręgi wyborcze.
 
 
23 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LVI Sesję RM, w tym dotyczący podziału gminy na okręgi wyborcze. Zapoznano sięz pismem dotyczącym propozycji budowy sygnalizacji świetlnej na obwodnicy Kórnika (droga 434).
 
 
28 czerwca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LV Sesję RM oraz wnioski o dofinansowanie do remontu zabytków, zapoznali się z wnioskiem stowarzyszenia Nasz Bnin.
 
 
11 czerwca 2010
 
porządek obrad
protokół
 
W posiedzeniu uczestniczyli Starosta i Wicestarosta Poznański. Dyskutowano nt. dróg powiatowych.
 
 
19 maja 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Opiniowano projekty uchwał na LIV Sesję RM oraz wnioski o: powołanie jednostek pomocniczych dla samorządu Kórnik-Bnin i dofinansowanie do zagospodarowania terenu wokół fundamentów figury w Dachowie.
 
 
23 kwietnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LIII Sesję RM, dyskutowano nad propozycją zamiany gruntu gminnego w Biernatkach.
 
 
26 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LI Sesję RM.
 
 
19 lutego 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał. W dyskusji poruszono tematy: remontu ratusza w Kórniku - Bninie i wywozu nieczystości płynnych.
 
 
22 stycznia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XLIX Sesję RM. Dyskutowano nt. inwestycji w 2010 roku - w tym propozycji budowy świetlic wiejskich.

Protokoły z Komisji Budżetu i Finansów - 2009

11 grudnia 2009 roku
 
 
Ciag dalszy dyskusji nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2010 rok.
 
 
3 grudnia 2009 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. przyszłorocznego budżetu gminy.
 
 
20 listopada 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XLVII Sesję RM, zapoznali się z pismem KPA Kombus zawierającym propozycję obniżenia liczby km planowanych do przejechania w 2010 roku na niektórych liniach.
 
 
23 października 2009 roku
 
 
Głównym przedmiotem posiedzenia było opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatków na 2010 rok. Radni zapoznali sie także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik za pierwsze półrocze 2009 roku.
 
 
11 września 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia radni zapoznali się z listem intencyjnym w sprawie ustalenia specjalnej strefy ekonomicznej w Gminie Kórnik, zaopiniowano także projekty uchwał na XLIV Sesję RM.
 
 
6 sierpnia 2009 roku
 
 
Dyskusja nt. ofert kancelarii prawnych, które mogą reprezentować Gminę Kórnik w sprawach prowadzonych przecie PSE. Zapoznano się równiez z wnioskiem o uruchomienie przewozu dzieci szkolnych do zespołu szkół w Krzesinach.
 
 
24 lipca 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XLIII Sesję RM.
 
 
8 lipca 2009 roku
 
 
Radni wysłuchali informacji nt. inwestycji planowanych przez Aqanet S.A. w Gminie Kórnik oraz sposobu rozdziału środków spółki pomiędzy akcjonariuszy.
 
 
22 czerwca 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na czerwcową sesję RM.
 
 
22 maja 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XL Sesję RM oraz wnioski rad sołeckich. Wysłuchali informacji nt. emisji obligacji.
 
 
20 kwietnia 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. działalności Wodkom: zarządzanie nieruchomościami, lokalami komunalnymi i socjalnymi, gospodarka wodno - ściekowa. Zaopiniowano uchwały na XXXVIII Sesję RM.
 
 
24 marca 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik. Gościem posiedzenia był prezes WKiUK Wodkom - dyskutowano nt. zadań spółki.
 
 
23 lutego 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXXVI Sesję RM. Wysłuchano informacji prezesów KPA Kombus i WKiUK Wodkom nt. działalności spółek w 2008 roku i planów na 2009.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów - 2008

29 grudnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXXIII Sesję RM.
 
 
19 grudnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia radni, po zapoznaniu się z autopoprawką, zaopiniowali projekt budżetu Gminy Kórnik na 2009 oraz uchwały okołobudżetowe na 2009 rok.
 
 
4 grudnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zebrani dyskutowali nt. wniosków komisji RM i radnych do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok.
 
 
24 listopada 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia zapoznano sie z informacjami nt. płatników podatku rolnego, zaopiniowano projekty uchwał na sesję oraz wysłuchano informacji burmistrza i skarbnik nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok.
 
 
19 listopada 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXXI Sesję RM.
 
 
6 listopada 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gośćmi posiedzenia byli przedstawieciele spółki Aquanet - dyskutowano nt. inwestycji w Gminie Kórnik. Podczas spotkania opiniowano również projekty uchwał na XXX Sesję RM.
 
 
24 października 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
 
 
6 października 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem dyskusji była realizacjia inwestycji: budowa centrum sportu i rekreacji w Kórniku.
 
 
26 września 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXVIII Sesję RM. Omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 1 półrocze 2008 roku.
 
 
28 lipca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XXVI Sesję RM, zapoznali się z wnioskiem KKS Kotwica.
 
 
4 lipca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia podsumowano prace nad Wieloletnim Planem Finansowym i Inwestycyjnym dla Gminy Kórnik.
 
 
20 czerwca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja, z udziałem przedstawicieli spółki, nt. inwestycji Aquanet S.A. w Gminie Kórnik. Radni opiniowali także projekty uchwał na XXV Sesję RM.
 
9 czerwca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gośćmi Komisji byli prezes Wodkom i przedstawicielka Rady Nadzorczej. Radni wysłuchali informacji nt. bieżącej działalności spółki, planów i strategii działań.
 
 
26 maja 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XXIV Sesję RM, w tym w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok. Radni poparli wniosek prezesa Wodkom dotyczący przeznaczenia środków z aportu finansowego. Zapoznano sie z pismami, które wpłynęły do Komisji.
 
 
14 maja 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni wysłuchali informacji nt. Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Kórnik.
 
 
24 kwietnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. procedury uchwalania budżetu gminy.
 
 
18 kwietnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej, zaopiniowano wnioski o dotacje do remontów zabytków, zapoznano się z propozycja zmiany procedury uchwalania budżetu.
 
 
20 marca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał na XXI Sesję RM, wysłuchali informacji w sprawie wniosku o nie naliczanie podatku od nieruchomości oraz działań Aquanet w zakresie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 
 
22 lutego 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XX Sesję RM, w szczególności dot. budżetu gminy. Rozszerzono przedmiot działania Komisji.
 
 
25 stycznia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gośćmi posiedzenia byli prezesi KPA Kombus i Wodkom Kórnik. Omawiano sprawy związane z bieżącą działalnością i przyszłością spółek, wyjaśniono uwagi pojawiające się w pismach do Rady Miejskiej. Członkowie Komisji opiniowali także projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów 2006-2007

28 grudnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej.
 
 
12 grudnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu  przyjęto propozycję budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok. Zebrani dyskutowali nad wnioskiem stowarzyszenia Klaudynka, omówiono także zagadnienia związane ze sportem i nauczaniem wychowania fizycznego w szkołach naszej gminy.
 
 
3 grudnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Dyskusja nad propozycją budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok.
 
 
23 listopada 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XVII Sesję RM, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania inwestycji w 2007 roku.
 
 
26 października 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XVI Sesję, w szczególności dotyczące stawek podatków w 2008 roku. Omówiono wykonanie budżetu Gminy Kórnik w pierwszym półroczu 2007 roku. 
 
 
21 września 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na XV Sesję RM. Radni wysłuchali informacji nt. stanu wykonania inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy Kórnik na 2007 roku.
 
 
31 sierpnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji rozpatrywali wniosek o ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej. Zaopiniowano projekty uchwał na Sesję RM.
 
 
9 sierpnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego. Przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz pozytywnie zaopiniowano projekt  uchwły w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok.
 
 
19 lipca 1007 roku
 
porządek obrad
 
Członkowie Komisji gościli przedstawicieli firmy H&M. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kórnik.
 
 
21 czerwca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na X Sesję RM, zapoznano się z wnioskiem mieszkańców ul. Śremskiej w Bninie oraz odpowiedzią burmistzra na ten wniosek.
 
 
24 maja 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji wysłuchali propozycji przedstawicieli firmy H&M. Zaopiniowano projekty uchwał na IX Sesję RM.
 
 
19 kwietnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia zaopiniwano projekty uchwał VIII Sesję RM oraz zapoznano się z informacjiami prezesa Wodkom nt. spółki.
 
4 kwietnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu dyskutowano nt. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2006 rok, a także rozpatrzono wniosek o wykup gruntów przy SP w Radzewie.
 
22 marca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na najbliższą Sesję RM oraz zapoznali się z wnioskami mieszkanców.
 
22 lutego 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Komisja gościła prezesa i główną księgową KPA Kombus - omawiano sytuację spółki. Na posiedzeniu opiniowano także projekty uchwał na sesję RM.
 
5 lutego 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zakończono prace nad projektem uchwały budżetowej na 2007 rok.
 
25 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał na sesję RM, zapoznano się z korespondencją z RIO, kontynuowano dyskusję nt. budżetu Gminy Kórnik.
 
16 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji rozpatrywali projekt uchwłay budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków indywidualnych i sołectw.
 
27 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad 
protokół
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na najbliższą sesję RM, zapoznano się z informacją nt. procedur uchwalania budżetu i głównymi założeniabi budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok.
 
4 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego Komisji: p. Seweryna Waligórę i z -cę przewodniczącego p. Adama Lewandowskiego. Następnie opiniowano projekty uchwał na najbliższą Sesję RM.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów w roku 2006

 
18 października 2006 roku
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na Sesję RM, rozpatrzono wnioseki do Komisji, zapoznano się z informacją w sprawie pomocy finansowej przy budowie pomnika H. Cegielskiego.
 
21 września 2006 roku
 
Przedmiotem obrad było rozpatrzenie projektów uchwał budżetowych oraz wniosku parafii w Bninie.
 
22 sierpnia 2006 roku
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał na LIX Sesję RM oraz rozpatrzyła wniosek parafii w Borówcu.
 
20 lipca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia rozpatrzono wnioski parafii w Robakowie i Rady Sołeckiej wsi Konarskie, opiniowano projekty uchwał na LVIII Sesję RM.
 
22 czerwca 2006 roku
 
Członkowie Komisji dyskutowali nt. działalności KPA KOMBUS w 2005 roku. Zaopniowano projekty uchwał na LVII sesję RM, a także wnioski parafii w Robakowie, Towarzystwa im. H. Cegielskiego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 
25 maja 2006 roku
 
Na posiedzeniu omawiano plany zwolnień w podatku od nieruchomości dla inwestujących przedsiębiorców, rozpatrzono wniosek Rady Sołeckeij wsi Konarskie, opiniowano projekty uchwał na LVI sesję w sprawie: określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2006 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji oraz udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Poznańskiego.
 
20 kwietnia 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LIV sesję w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok, wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 
23 marca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia omawiano projekty uchwał na LIII sesję, wyjaśniono wątpliwości związane z doręczaniem decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości.
 
16 lutego 2006 roku
 
Na posiedzeniu rozpatrywano projekty uchwał na LI sesję w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok, określenia wysokości zobowiązań, jakie może zaciągać burmistrz w zakresie realizacji inwestycji na 2006 rok, zamiany nieruchomości pod parking i drogę w Kórniku, nowelizacji dokumentu pn.: Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kórnik na lata 2004 - 2006 oraz 2007 - 2012.
 
19 stycznia 2006 roku
 
Podczas posiedzenia rozpatrywano projekty uchwał dotyczące: przekazania w formie aportu sieci wodociągowej Czmoń - Radzewo spółce WOD-KOM, przekazania sieci oświetleniowej na rzecz ENEA, wykupu sieci wod. - kan. od REALMX, określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzenia burmistrza.
 
11 stycznia 2006 roku
 
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków komisji Rady Miejskiej i radnych z propozycjami zmian do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok
 
4 stycznia 2006 roku
 
Na posiedzeniu omawiano projekt uchwały budżetowej na 2006 rok.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów w roku 2005

 
22-09-2005
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: określenia wysokości zobowiązań, które przekraczają kwotę określoną na zadania inwestycyjne w budżecie 2005 roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik może zaciągnąć zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji, zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok, przystąpienia do Związku Miast Polskich, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kórnik a Gminą Konigstein w Republice Federalnej Niemiec, kupna nieruchomości w Kórniku obręb Bnin.
 
25-08-2005
Członkowie komisji opiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok. Propozycję zmiany przyjęto jednogłośnie.W drugiej części posiedzenia skarbnik gminy oraz kierwonik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych przedstawiły materiały dotyczące realizacji podatków w I półroczu.    
 
21-07-2005
Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 13 października 1998 r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych. Projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie.
 
23-06-2005
Tematami posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok oraz ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Kórnik przedszkoli publicznych oraz sprawy bieżące. W/w projkety uchwał zaopiniowano pozytywnie.
 
19-05-2005
Na posiedzenie zaproszono przedstawicieli TBS Partner, Burmistrza, Wiceburmistrza oraz Radcę Prawnego w celu omówienia sprawy dot. przejmowania przez gminę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób które wybudowały je z własnych środków. W drugiej części posiedzenia zaopiniowano uchwały na najbliższą sesję.    
 
26-04-2005
Tematy posiedzenia: zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy Kórnik na 2005 rok, zmiany stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - OSIR w Kórniku, zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi Powiatu Poznańskiego, uchwalenia planu rozwoju miejscowości Kamionki.
 
24-03-2005
Tematami posiedzeń było rozpatrzenie projektów uchwał oraz bieżących wniosków. W spotkaniu uczestniczył Paweł Śliwiński wiceprezes Inwest Consulting omawiając sprawę dotyczącą emisji obligacji - finansowanie inwestycji przy udziale środków unijnych.
 
18-01-2005 
W obecności burmistrza i skarbnika gminy analizowano budżet gminy na rok 2005 oraz rozpatrywano projekt uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej geodezyjnego podziału.