logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Doraźnej Komisji Statutowej

Protokoły z posiedzeń Doraźnej Komisji Statutowej - 2010

30 marca 2010 roku
 
 
Na spotkaniu wszystkich radnych przedstawiono ostateczną propozycję zmian w statutach sołectw i gminy.
 
 
5 marca 2010 roku
 
 
Członkowie Komisji opiniowali propozycje zmian w statutach gminy i soectw.
 
 
8 stycznia 2010 roku
 
 
Podczas posiedzenia radni zapoznali się z uwagami skarbnik gminy do statutu gminy i sołectw oraz z wnioskami sołtysów. Dyskutowano także nt. wniosków wypracowanych na poprzednim posiedzeniu.

Protokoły z posiedzeń Doraźnej Komisji Statutowej - 2009

11 grudnia 2009 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zebrani wysłuchali informacji nt. zmian w prawie dotyczącym samorządu gminnego, które wprowadzono od 2002 roku. Złożono pierwsze propozycje zmian w statucie gminy i statutach sołectw.
 
 
 
3 grudnia 2009 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego Komisji - radnego Macieja Marciniaka. Ustalono ramy działania Komisji.