logo
logo bip
Radni

Terminy dyżurów Radnych kadencji 2006-2010

 
 Okręg nr I

Maciej Marciniak

 • dyżur w okręgu wyborczym: pierwsza środa miesiąca, godz. 12.00 - 13.30 w Biurze Rachunkowym, ul. Poznańska 27 w Kórniku
 • dyżur w Biurze Rady: pierwsza środa miesiąca, godz. 13.30  - 15.30

Seweryn Waligóra - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 16.00 - 17.00 w Strażnicy, ul. 20 października 93 w Kórniku
 • dyżur w Biurze Rady: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00 - 16.00

 

Okręg nr II

Adam Lewandowski

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00 w Gimnazjum, ul. Dworcowa 11 w Kórniku, sala nr 16
 • dyżur w Biurze Rady: przedostatnia środa miesiąca, godz. 13.00 - 14.00

Andrzej Regulski

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni wtorek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00 w Gimnazjum, ul. Dworcowa 11 w Kórniku, sala nr 16
 • dyżur w Biurze Rady: ostatni wtorek miesiąca, godz. 16.30 - 17.30

 

Okręg nr III

Irena Kaczmarek - przewodnicząca Rady Miejskiej

 • dyżur w Biurze Rady: każdy poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00

Bogdan Wesołek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • dyżur w Biurze Rady: pierwszy czwartek miesiąca, godz. 14.00 - 15.30

 

Okręg nr IV

Julia Bartkowiak -przewodnicząca Komisji Rolnictwa

 • dyżur w okręgu wyborczym: pierwszy wtorek miesiąca, godz. 19.00 - 20.00 w świetlicy w Radzewie, w miarę potrzeb w domu
 • dyżur w Biurze Rady: ostatni czwartek miesiąca, godz. 12.00 - 14.00

Jerzy Rozmiarek

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni piątek miesiąca, godz. 18.00 - 20.00 w domu, ul. Leśna 12 w Czmoniu

 

Okręg nr V

Roman Genstwa - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 • dyżur w Biurze Rady: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 14.00 - 16.00

Paweł Kuźma

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni piątek kwartału, godz. 17.40 - 18.10 w Szkole Podstawowej, ul. Ogrodowa 21 w Szczodrzykowie
 • dyżur w Biurze Rady: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00 - 16.00

 

Okręg nr VI

Andrzej Surdyk - przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

 • dyżur w Biurze Rady: ostatni wtorek miesiąca, godz. 10.00 - 12.00

Janusz Wojtuś -przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska

 • dyżur w Biurze Rady: trzecia środa miesiąca, godz. 11.00 - 12.00

 

Okręg nr VII

Małgorzata Walkowiak - przewodnicząca Komisji Oświaty i Polityki Społecznej

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00 w Strażnicy w Kamionkach
 • dyżur w Biurze Rady: ostatni czwartek miesiąca, godz. 13.00 - 14.00

Magdalena Kosakowska

 • dyżur w okręgu wyborczym: ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 18.00 - 19.00 w Strażnicy w Kamionkach
 • dyżur w Biurze Rady: ostatnia środa miesiąca, godz. 11.30 - 12.30

Michał Stecki - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, przewodniczący doraźnej Komisji ds. przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV na terenie Gminy Kórnik na obszarze objętym obrębami geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec, Kamionki.

 • każdy trzeci poniedziałek miesiaca w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu w godz. 20-21

 

Terminy dyżurów Radnych kadencji 2002-2006

 
    Z wyjątkiem p. Krystyny Janickiej radni przyjmują petentów w Biurze Rady, w ratuszu w Bninie
 
 
Okręg nr I 
 
 • Maciej Marcinak - Przewodniczący Rady - pierwsza środa miesiąca godz. 14.00 - 15.30

 

 • Seweryn Waligóra - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 15.00 - 16.00
 
 
Okręg nr II
 
 • Wojciech Królikowski  - Wiceprzewodniczący- ostatni piątek miesiąca godz. 15.30 - 16.30

 

 • Jacek Halama - pierwsza i ostatnia środa miesiąca godz. 12.00 - 14.00
 
 
Okręg nr III
 
 • Krystyna Janicka - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Polityki Społecznej - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 17.00 - 20.00, w sprawach pilnych codziennie od 17.00 pod adresem domowym: ul. Błażejewska 4

 

 • Grzegorz Marciniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pierwszy czwartek miesiąca godz. 14.00 - 15.30
 
Okręg nr IV  
 
 • Andrzej Duda - pierwszy wtorek miesiąca godz. 14.00 - 15.00

 

 • Tadeusz Kuźma - pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 11.00 - 13.00
 
Okręg nr V
 
 • Julia Bartkowiak - ostatni piątek miesiąca godz. 11.00 - 13.00
 
 
Okręg nr VI
 
 • Roman Genstwa - Wiceprzewodniczący - ostatni piątek miesiąca godz. 15.30 - 16.30

 

 •  Irena Klimek - Łyszczarz - drugi wtorek miesiąca 11.00 - 13.00
 
Okręg nr VII
 
 • Andrzej Surdyk - trzeci wtorek miesiąca godz. 10.00 - 11.00

 

 • Janusz Wojtuś - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - druga środa miesiąca godz. 10.00 - 11.00
 
Okręg nr VIII
 
 • Bogdan Stanisławski - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - pierwszy poniedzialek miesiąca godz. 10.00 - 11.00

 

 • Stefan Zimiński - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - pierwsza środa miesiąca godz. 14.00 - 15.00