logo
logo bip
Finanse publiczne, budżet

Podanie do publicznej wiadomości informacji Burmiatrza Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2011 roku o udzielonych w IV kwartale 2010 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Podanie do publicznej wiadomości informacji Burmiatrza Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2011 roku o udzielonych w IV kwartale 2010 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tutułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Podanie do publicznej wiadomości informacji z dnia 30 kwietnia 2010 r. Burmistrza Gminy Kórnik o udzielonych kwartalnych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Podanie do publicznej wiadomości informacji z dnia 30 kwietnia 2010 r. Burmistrza Gminy Kórnik o udzielonych kwartalnych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2010

Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2010 r.

Sprawozdanie opisowe za rok 2009.

Sprawozdanie opisowe za rok 2009- część 1
Sprawozdanie opisowe za rok 2009- część 2

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Uchwała SO.-0951/23/D/21/2010 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego przez Gmine Kórnik deficytu budżetu roku 2010.

Uchwała SO.-0951/23/D/21/2010

Uchwała SO.-0951/88/D/21/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kórnik

Uchwała SO.-0951/88/D/21/2009

Uchwała SO.-0951/87/P/21/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kórnik

Uchwała SO.-0951/87/P/21/2009

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2009

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2009

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz gwarancji poręczeń

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

Uchwała SO-0951/23/17/2008 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kórnik

Uchwała SO-0951/23/17/2008 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kórnik z dnia 1 grudnia 2008 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kórnik z dnia 1 grudnia 2008 r.

Uchwała nr SO.-0951/22/17/2008 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kórnik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za rok 2008-część 1
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za rok 2008-część 2

Rb NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Rb NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.08 roku

 
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.08

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za 2007 rok

 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za 2007 rok
Opis do sprawozdania
Spis tabel
Tabela Nr 1 - Dochody gminy Kórnik w 2007 roku
Tabela Nr 2 - Dochody gminy Kórnik w 2007 roku - według paragrafów
Tabela Nr 3 - Wydatki gminy Kórnik w 2007 roku
Tabela Nr 3b - Wydatki majątkowe gminy Kórnik w 2007 roku
Tabela Nr 4 - Struktura wykonania wydatków gminy Kórnik w 2007 roku
Tabela Nr 5 -Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2007 roku
Tabela Nr 6 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy Kórnik w 2007 roku
Tabela Nr 6a - Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 roku
Tabela Nr 7 - Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miejski w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2007 roku
Tabela Nr 8 - Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów w 2007 roku
Tabela Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy wydzielone w budżecie gminy Kórnik w 2007 roku
Tabela Nr 10 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku
Tabela Nr 11 - Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku
Tabela Nr 12 - Wykonanie planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2007 roku
 
 

Uchwała SO.-0951/128/17/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kórnik

Uchwała SO.-0951/128/17/2007

Uchwała SO.-0951/127/17/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Kórnik

Uchwała SO.-0951/127/17/2007

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za 2006 rok

 Sprawozdanie roczne 2006 r
tabela nr 1 - Dochody gminy Kórnik w 2006 roku
tabela nr 2 - Dochody gminy Kórnik w 2006 roku - według paragrafów
tabela nr 3 - Wydatki gminy Kórnik w 2006 roku
tabela nr 3 b - Wydatki majątkowe gminy Kórnik w 2006 roku
tabela nr 4 - Struktura wykonania wydatków gminy Kórnik w 2006 roku
tabela nr 5 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2006 roku
tabela nr 6 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy Kórnik w 2006 roku
tabela nr 6a - Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2006 roku
tabela nr 7 - Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miejski w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2006 roku
tabela nr 8 - Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów w 2006 roku
tabela nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych gminy wydzielone w budżecie gminy Kórnik w 2006 roku
tabela nr 10 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku
tabela nr 11 - Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku
tabela nr 12 - Wykonanie planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2006 roku
 
 

Zarządzenie Nr 84/2006 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 84/2006 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2006 - Dochody Gminy Kórnik na 2006 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2006 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2006r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2006 - Wydatki Gminy Kórnik na 2006 rok
Załacznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2006 - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2006r.

Zarządzenie Nr 81/2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 81/2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2006
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2006
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2006
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2006
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok
 

Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Kórnik na 2006r.

 
Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Kórnik na 2006r.

Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok


Zarządzenie Nr 75/2006 z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2006
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2006
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2006
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2006

Projekt budżetu na 2007 rok

 
Zarządzenie Nr 82/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82 - projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok
Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82 - objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82 - Informacja o stanie mienia komunalnego
Zestawinie gruntów gminnych - załącznik nr 1 do załącznika nr 3
Zestawienie sieci wodociagowej będącej na majątku gminy na dzień 30 września 2006 - ałącznik nr 2 do załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82 - prognoza długu Gminy Kórnik w latach 2007 - 2015
Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2007r. - dochody Gminy Kórnik na 2007 rok
Załącznik Nr 1a do projektu budżetu na 2007r.
Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2007r. - wydatki Gminy Kórnik na 2007 rok
Załącznik Nr 2a do projektu budżetu na 2007r. - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Załącznik Nr 3 do projektu budżetu na 2007r. - przychody i rozchody w 2007 roku
Załącznik Nr 4 do projektu budżetu na 2007r. - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2007r.
Załącznik Nr 5 do projektu budżetu na 2007r. - plan dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007r.
Załącznik Nr 6 do projektu budżetu na 2007r. - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.
Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2007r. - wydatki na inwestycje wieloletnie Gminy Kórnik
Załącznik Nr 8 do projektu budżetu na 2007r. - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2007r
 

Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok


Zarządzenie Nr 67/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Zarządzenie Nr 60/2006 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok


Zarządzenie Nr 60/2006 z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 31/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 31 marca 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

 
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2006 rok

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006

 
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2005 ROK

 
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2005 ROK
 
Opis sprawozdania
Spis tabel
Tabela nr 1 - Dochody Gminy Kórnik w 2005 roku
Tabela nr 2 - Dochody Gminy Kórnik - według paragrafów
Tabela nr 3 - Wydatki Gminy Kórnik
Tabela nr 3b - Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2005 roku
Tabela nr 4 - Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik 2005 rok
Tabela nr 5 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
Tabela nr 6 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy
Tabela nr 6a - Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Tabela nr 7 - Świadczenia społeczne
Tabela nr 8 - Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów w 2005 roku
Tabela nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych
Tabela nr 10 - Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych
 
 
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005
Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2005

Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 73/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 72/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 72/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 68/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 października 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 68/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 września 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 61/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 49/2005 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 30/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: przyznania dotacji w roku 2005 na realizację zadań publicznych gminy w zakresie oświa

 
Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: przyznania dotacji w roku 2005 na realizację zadań publicznych gminy w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, promocji, profilaktyki ... 
 

Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: przyznania dotacji w roku 2005 na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zleconych przez Gminę do realizacji organizacjo

 
Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: przyznania dotacji w roku 2005 na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zleconych przez Gminę do realizacji organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: przyznania dotacji w roku 2005 na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę do realizacji organizacjom pozarządowym

 
Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: przyznania dotacji w roku 2005 na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę do realizacji organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2005 rok

Zarządzenie Nr 40/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 40/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 32/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 29a/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 29a/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 26/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 26/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 50/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 50/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: zmainy w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

 
Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie: zmiany w budżecie na 2004 rok

Projekt budżetu na 2005 rok

 
Zarządzenie Nr 51/2004
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 15 listopada 2004r.
 
w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok
 
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Kórnik zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1.
 
§ 2. Integralną część uchwały stanowią objaśnienia do projektu budżetu i informacja o stanie mienia komunalnego, które stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Projekt budżetu Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej Kórnika i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Gminy Kórnik
/-/ Jerzy Lechnerowski
 
 
*****************
 
 Załącznik Nr 1                    
do Zarządzenia Nr 51/2004
Burmistrza Gminy Kórnik   
z dnia 15 listopada 2004r.  
 
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kórniku
 
w sprawie: budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d), pkt.10 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.900.181 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.176.572 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 
§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 32.294.881 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 26.745.026 zł

z tego:

 • na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.535.335 zł
 • na dotacje 2.224.607 zł
 • wydatki na obsługę długu gminy 842.900 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.549.855 zł

c) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 74.800 zł

d) ustala się wysokość wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.176.572 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Źródła pokrycia deficytu wydatków w kwocie 3.394.700 zł i sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach określa załącznik Nr 3.
 
§ 4. Tworzy się:
 • rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł
 • rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 20.000 zł
§ 5. Ustala się:
 • Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem Nr 4
 • Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 7. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 8. Ustala się:
 • zakres i dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy w kwocie 128.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
 • dotacje podmiotowe w kwocie 1.660.057 zł w tym dla instytucji kultury w kwocie 287.100 zł.
§ 9. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 361.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000 zł.
 
§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy, wyodrębnionych w budżecie roku 2005 jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
 1. zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Gminy przypadających na rok 2005 w kwotach określonych w załączniku Nr 3
 2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej również między wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodnymi
 3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 25% planowanych nakładów na poszczególne zadania
§ 13. 1. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Burmistrz może zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku budżetowym.
2. Określa się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej   
/-/ Maciej Marciniak         
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2005 rok - Dochody Gminy Kórnik na 2005 r.
Załącznik nr 1a do projektu budżetu na 2005 rok - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2005 rok - Wydatki Gminy Kórnik na 2005 r.
Załącznik nr 2a do projektu budżetu na 2005 rok - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2005 rok - Przychody i rozchody w 2005 roku
Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2005 rok - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2005 r.
Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2005 rok - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 r.
Załacznik nr 6 do projektu budżetu na 2005 rok - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
Załącznik nr 7 do projektu budżetu na 2005 rok - Wydatki na inwestycje wieloletnie Gminy Kórnik
Załacznik nr 8 do projektu budżetu na 2005 rok - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2005 roku
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2004 - Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2005 rok
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2004 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2004 rok
 
 

Budżet Gminy Kórnik na 2004 rok

 
UCHWAŁA NR XIX/271/2004
RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 26 stycznia 2004 roku
 
 
w sprawie: budżetu Gminy Kórnik na 2004 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d), pkt.10 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 116, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.107.848 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:
- dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 83.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 589.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a 
 
§ 2. Ustala się wydatki gminy w wysokości 32.502.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 1. wydatki bieżące w kwocie 23.931.502 zł, z tego:
   - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.959.816 zł
   - na dotacje 1.943.478 z
   - wydatki na obsługę długu gminy 946.752 zł
 2. wydatki majątkowe w kwocie 8.571.147 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumienień między jednostkami samorządu terytorialnego 18.720 zł
 4. ustala się wysokość wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 589.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a

§ 3. Źródła pokrycia deficytu wydatków w kwocie 6.394.801 zł i sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach określa załacznik Nr 3.

§ 4. Tworzy się:

 • rezerwę ogólną w wysokości 118.418 zł
 • rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokosci 50.000 zł

§ 5. Ustala się:

 • Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem Nr 4
 • Plan przychodów i wydatków ośrodków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się:

 • zakres i dotacje przedmiotowe z buzetu Gminy w kwocie 125.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 • dotacje podmiotowe w kwocie 1.484.758 zł w tym dla instytucji kultury w kwocie 289.500 zł.

§ 9. Ustala się dotacje dla podmiotó nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 315.000 zł zgodnie z załacznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala sie dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sorzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 217.000 zł.

§ 11. Ustala sie wydatki jednostek pomocniczych gminy, wyodrębnionych w budżecie roku 2004 jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia sie Burmistrza do:

 1. zaciągania długu oraz spłat zobowiązań Gminy przypadających na rok 2004 w kwotach określonych w załączniku Nr 3,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej również miedzy wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodnymi,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokosci 25% planowanych nakładów na poszczególne zadania.

§ 13. 1. Ustala się kwotę 200.000 zł, do której Burmistrz może zaciągnąć kredyty i pożyczki w roku budżetowym.
2. Określa się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej   
/-/ Maciej Marciniak            

 

Załączniki:

Objaśnienia do Budżetu Gminy Kórnik 2004 r.
Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Kórnik na 2004 r.
Załącznik nr 2. - Wydatki Gminy Kórnik na 2004 r.
Załącznik nr 2a - Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
Załącznik nr 3 - Przychody i Rozchody w 2004 r.
Załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2004 r.
Załącznik nr 5 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 r.
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Załącznik nr 7 - Wydatki na inwestycje wieloletnie Gminy Kórnik
Załącznik nr 8 - Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2004 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2003 r.
Uchwała Nr XIX/270/2004 r. Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26.01.2004 r. w sprawie określenia stawki dotacji dla OSIRU na 2004 r.