logo
logo bip

Uchwały Rady nr I/1/18 z dnia 2018-11-21

W sprawie wyboru przewodniczącego Rady

Lista załączników

Uchwały Rady nr I/2/18 z dnia 2018-11-21

W sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących rady

Lista załączników

Uchwały Rady nr I/3/18 z dnia 2018-11-21

W sprawie wyboru wiceprzewodniczących

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/4/18 z dnia 2018-11-28

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/5/18 z dnia 2018-11-28

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/6/18 z dnia 2018-11-28

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji BiF

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/7/18 z dnia 2018-11-28

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji EKiPS

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/8/18 z dnia 2018-11-28

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji IRiPP

Lista załączników

Uchwały Rady nr II/9/18 z dnia 2018-11-28

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji RiOŚ

Lista załączników