logo
logo bip

Uchwały Rady nr IV/25/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej MY Kórniczanie.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników