logo
logo bip

Uchwały Rady nr VI/48/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do rep
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników