logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/13/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wynagrodzenie burmistrza
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników