logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/13/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wynagrodzenie burmistrza
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/45/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1.04.2019r.

Lista załączników