logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/13/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wynagrodzenie burmistrza
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/45/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1.04.2019r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/71/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzącyc
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/104/19 z dnia 2019-06-26

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci
Data wejścia w życie: podlega publikacji z mocą obowiązującą od 1.09.2019

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/144/19 z dnia 2019-09-25

W sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników