logo
logo bip

Uchwały Rady nr V/37/19 z dnia 2019-01-30

W sprawie zaliczenie drogi ul. Drukarskiej w m. Koninko do kategorii dróg gminnych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/38/19 z dnia 2019-01-30

W sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2461P- ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Stokrotkową w miejscowości Kamionki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników