logo
logo bip

Uchwały Rady nr III/12/18 z dnia 2018-12-07

W sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/20/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/21/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie wydatki niewygasające 2018
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/28/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/29/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/30/18 z dnia 2018-12-28

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Pow. Poznańskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/43/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie zmiany WPF 2019-2027
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/44/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie zmiany budżetu na 2019r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/46/19 z dnia 2019-02-27

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/53/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie zmiana budżetu na 2019r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/54/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Kórnik lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzi
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/67/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/68/19 z dnia 2019-04-24

W sprawie zmiany budżetu 2019
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/80/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie zmiana WPF 2019-2027
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/81/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie zmiany budżetu 2019
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/84/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na przekazanie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników