logo
logo bip

Uchwały Rady nr VII/58/19 z dnia 2019-03-27

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko, gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/91/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz uchwałę nr
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników