logo
logo bip

Uchwały Rady nr IX/93/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik wotum zaufania
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/94/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie zatwierdzenie sprawozdania
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/95/19 z dnia 2019-05-29

W sprawie absolutorium za 2018 rok

Lista załączników