logo
logo bip

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 - pobierz PDF

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku - pobierz PDF

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku - pobierz PDF

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 r.

Treść informacji - kliknij tutaj

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - pobierz PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierz PDF

Rachunek zysków i strat jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz PDF

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - pobierz PDF

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - pobierz PDF

Uchwała nr SO - 0954/50/19/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie  opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnikm za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - pobierz PDF 

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - I kwartał

Treść informacji - kliknij tutaj

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku - pobierz PDF

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku - pobierz PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 - pobierz PDF

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Kórnik sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - pobierz PDF

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK ZA 2018 ROK - pobierz PDF

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - pobierz PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - korekta  - pobierz PDF

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 - pobierz PDF

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - pobierz PDF

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku - pobierz PDF

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - IV kwartał

Treść informacji - kliknij tutaj

Uchwała Nr SO-0951/28/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik

Uchwała Nr SO-0951/28/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik - pobierz

Uchwała Nr SO-0951/24/D/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu.

Uchwała Nr SO-0951/24/D/19/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu - pobierz PDF