logo
logo bip

Statut Miasta i Gminy Kórnik

Statut Miasta i Gminy Kórnik

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ustawa