logo
logo bip


Na podstawie § 18 Statutu Miasta i Gminy Kórnik
zwołuję
II Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
28 listopada 2018 roku o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, w ratuszu bnińskim, ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/28734 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik
    Adam Lewandowski