logo
logo bip

Najbliższe posiedzenie - VII Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik 27 marca 2019 roku.

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku:
Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu lipcu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

 *************
Na podstawie § 18 Statutu Miasta i Gminy Kórnik
zwołuję
VII  Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
27 marca 2019 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, w ratuszu bnińskim, ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/42447  - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik
    Adam Lewandowski

VI Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 27 lutego 2019 roku

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku:
Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu lipcu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

 *************
Na podstawie § 18 Statutu Miasta i Gminy Kórnik
zwołuję
VI  Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
27 lutego 2019 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, w ratuszu bnińskim, ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/39080 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik
    Adam Lewandowski

V Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik - 30 stycznia 2019 r.

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku:
Sesje Rady MiG Kórnik odbywać będą się w ostatnią środę każdego miesiąca.
Nie będzie sesji w miesiącu lipcu.
Przewodniczący Rady może zwołać sesję w innym, pozaplanowym terminie.

 *************
Na podstawie § 18 Statutu Miasta i Gminy Kórnik
zwołuję
V  Sesję Rady Miasta i Gminy Kórnik, która odbędzie się
30 stycznia 2019 roku, o godz. 13.00,
w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, w ratuszu bnińskim, ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art.20,ust.1a) porządek obrad może
zostać zmieniony podczas sesji.

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/36298 - porządek obrad zawiera projekty uchwał/po sesji treść uchwał

           
    Przewodniczący Rady MiG Kórnik
    Adam Lewandowski