logo
logo bip

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE: II posiedzenie - 24.06.2019

poniedziałek, godzina 15.00

posiedzenie - 21.03.2019

posiedzenie odbedzie się 21 marca 2019r. ok. godz.15.00 - po Komisji Budzetu i Finansów

porządek obrad