logo
logo bip

HARMONOGRAM PRAC RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK od 2019 roku

 

Plan Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik

Sesje Rady Miasta i Gminy odbywać się będą w ostatnią środę każdego miesiąca o godz.13.00 w sali posiedzeń ratusza bnińskiego (Kórnik, ul. Rynek 1).

Nie przewiduje się sesji w miesiącu lipcu.

Przewodniczący Rady może zwołać sesje w innym, pozaplanowym terminie.

 

Posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik od 2019 roku odbywać się będą w sali posiedzeń ratusza bnińskiego (Kórnik, ul. Rynek 1) w tygodniu poprzedzającym Sesję Rady MiG Kórnik - zwykle w przedostatnim tygodniu miesiąca:

- wtorek, godzina 11.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

- wtorek, godzina 13.00 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

- czwartek, godzina 8.30 - Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej

- czwartek, godzina 13.00 - Komisja Budżetu i Finansów

 

- posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się będą wg potrzeb (zwykle w przedostatnim tygodniu miesiąca we wtorki o godz. 8.30)

- posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbywać się będą wg potrzeb (zwykle w przedostatnim tygodniu miesiąca we wtorki o godz. 15.00)

Przewodniczący Komisji mogą również zwoływać posiedzenia dodatkowe.

Harmonogram przyjęto podczas III Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu 7 grudnia 2018 roku.