logo
logo bip

Uchwały Rady nr L/688/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza MiG Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/686/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora SP w Kamionkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/687/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza MiG Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/670/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie przedłożenia terminu rozpatrzenia skargi na działania dyrektora SP w Kamionkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/633/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie udzielenia odpowiedzi na odwołanie od uchwały
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/625/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/607/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie przedłożenie terminu rozpatrzenia skargi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/590/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wezwania do uchwały nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/589/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/559/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa Kamionek
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/527/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie rozpatrzenie skargi na działania sołtysa
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/515/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dyrektora Gimnazjum w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/514/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie przekazania skargi na działania Wiceburmistrza
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/513/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora OPS
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/516/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo ws. nieprawidłowego sposobu zabezpieczenia placu zabaw w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/512/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza
Data wejścia w życie: wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/489/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Gimnazjum w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/460/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie rozpatrzenie skargi na działania burmistrza ( wydział PP)
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/461/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyr. gimnazjum w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/395/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie udzielenia odpowiedzi mieszkance Skrzynek
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXV/298/16 z dnia 2016-08-31

W sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/318/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXV/299/16 z dnia 2016-08-31

W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą nr LIV/427/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borowiec.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/283/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/234/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i zmiany uchwały ws. mpzp w rejonie ul. Szkolnej dla działek o nr ew.: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geod. Borówiec, oraz działek o nr ewid.: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geod.Skrzynki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/199/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/175/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa - Lipowa Śremska etap V
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/174/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik -PP
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/140/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa mpzp Dachowa - AGH Invest Sp. z o.o.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/138/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa mpzp Dachowa SG Home Glista Szudrowicz Sp.j.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/139/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa mpzp Dachowa - RGR Developer Sp. z o.o.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/141/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/106/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Szafirowej i Brylantowej w Kamionkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/96/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/97/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenie skargi na działania Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/21/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie skargi na działania burmistrza Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/15/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie udzielenia odpowiedzi Wojewodzie Wielkopolskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem odjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/14/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie udzielenia odpowiedzi spółce Regional Franchise
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników