logo
logo bip

Uchwały Rady nr XLVII/634/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie wyrażenie zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wlkp. Parku Narodowego.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/75/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kórnik w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezen
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników