logo
logo bip

Uchwały Rady nr LI/704/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie Statutu MiG Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/660/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie statutu sołectwa Kamionki Stare
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/659/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie statut sołectwa Kamionki Północne
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/661/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie statutu sołectwa Kamionki Przy Lesie
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/627/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie uchwalenia statutu Żłobka w Kamionkach
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/618/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/584/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie zmiany nazwy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku na Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni” oraz nadania mu statutu.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/497/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
Data wejścia w życie: obowiązuje od 1.09.2017r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/444/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie Statutu Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury w Kórniku
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/435/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie zmiany statutu Oazy
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/413/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Pierzchno
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/402/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Czmoń
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/418/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Runowo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/403/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Czołowo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/411/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Kromolice
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/416/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Robakowo-osiedle
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/405/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Dębiec
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/408/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Kamionki
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/407/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Gądki
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/412/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Mościenica
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/415/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Radzewo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/397/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Błażejewko
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/406/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Dziećmierowo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/400/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Borówiec Nowy
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/396/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Biernatki
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/417/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Robakowo-wieś
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/401/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Czmoniec
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/410/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Koninko
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/398/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Błażejewo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/422/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Żerniki
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/420/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Szczodrzykowo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/404/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Dachowa
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/414/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Prusinowo
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/419/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Skrzynki
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/399/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Borówiec
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/421/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Szczytniki
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/409/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie Konarskie
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/337/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie statutu OPS
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/219/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie nadanie Statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/173/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie statutu gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/121/15 z dnia 2015-08-19

W sprawie nadania statutu sołectwu Borówiec Nowy
Data wejścia w życie: Dz.Urz. z dnia 24 sierpnia 2015 poz. 4976

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/120/15 z dnia 2015-08-19

W sprawie nadania statutu sołectwu Borówiec
Data wejścia w życie: Dz.Urz. z dnia 24 sierpnia 2015 poz. 4975

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/16/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/141/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników