logo
logo bip

Uchwały Rady nr L/674/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom, obniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z prze
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/669/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie wynagrodzenia burmistrza
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1.07.2018

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/574/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy ksz
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/385/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kszta
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/233/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie zmieniająca uchwałę ws. powołania skarbnika gminy.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/63/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników