logo
logo bip

Uchwały Rady nr L/677/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego
Data wejścia w życie: wchodzi w zycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/679/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/678/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr /676/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/667/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2472P w zakresie dotyczącym budowy chodnika przy ul. Św. Mikołaja w m. Radzewo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/648/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/624/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik, a miastem Humań na Ukrainie
Data wejścia w życie: wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/611/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/612/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/583/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/569/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - droga Gądki - Szczodrzykowo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/570/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - izby wytrzeźwień
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/544/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie zawarcia porozumienia między Miastem i Gminą Kórnik, a Miastem Poznaniem dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/509/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/507/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/508/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2489 P w miejscowości Koninko.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/500/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie usług edukacyjnych
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/472/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu przez Miasto i Gminę Kórnik od Powiatu Średzkiego wykonywania zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/448/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie wspólnej realizacji z Gminą Kleszczewo zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/452/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2472P – w m. Radzewo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/451/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi w m. Błażejewo.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/388/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi – budowy chodnika w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Konarskiej.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/372/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/373/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/371/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miłosław zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/359/17 z dnia 2016-01-25

W sprawie wspólnej realizacji z Gminą Krzykosy zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/339/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie wspólnej realizacji z Gminą Kostrzyn zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/344/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie zaliczenia drogi relacji Żerniki-Robakowo do kategorii drogi gminnej.
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj.Wlkp.2016.poz.7645 6.12.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/324/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą powiatową w Runowie
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXV/301/16 z dnia 2016-08-31

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Środa Wielkopolska o powierzeniu Miastu i Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/309/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2481P relacji Kromolice - Jarosławiec na terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromolice do granicy gminy do kategorii dróg gminnych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/310/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zaliczenia części drogi powiatowej nr 3773relacji Trzebisławki - Kromolice na terenie Miasta i Gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2481P do drogi powiatowej nr 2476P do kategorii dróg gminnych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/305/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie Przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/275/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadanie publicznego zarządzania drogą powiatową w zakresie dotyczącym budowy odcinka chodnika w ciągu byłej drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowoś
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/268/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zobowiązania Miasta i Gminy Kórnik do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/267/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zmieniająca uchwałę ws. przejęcia od powiatu poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/237/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Woj. Wlkp.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/208/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/185/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi(Radzewo)
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/189/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zmieniająca uchwałę nr L/547/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/188/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zmieniająca uchwałę nr VI/47/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/186/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi(Runowo)
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/187/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zmieniająca uchwałę nr VI/48/2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/165/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami polegaj
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/127/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/69/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańską i ul. Mostową w m. Kamionki, zmienion
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/47/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi-Pierzchno
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/48/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/49/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników