logo
logo bip

Uchwały Rady nr LII/712/18 z dnia 2018-11-07

W sprawie uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LII/713/18 z dnia 2018-11-07

W sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obręb Dziećmierowo i Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr LI/707/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwałe
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/689/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie mpzp dla obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/692/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie przystąpienie do mpzp w obrębie geodezyjnym Błażejewko, dla terenu i okolic dawnego ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/696/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie przystąpienie do mpzp w obrębie geodezyjnym Radzewo, w rejonie ulicy Mazurskiej i ulicy Świętego Mikołaja, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/694/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapienn
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/693/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie przystąpienie do mpzp w obrębach geodezyjnych Dziećmierowo i Kórnik, w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/695/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kozakowej, obręb Konarskie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Radzewie dla wschodniej części ulicy Wapiennej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/691/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie mpzp dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/690/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie mpzp dla terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik – etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/668/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Czereśniowej i Malinowej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/640/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie mpzp dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/639/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie mpzp dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik – etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/642/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie mpzp w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/641/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/631/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie przystąpienia do mpzp części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/632/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie przystąpienia do mpzp części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/620/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/600/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie mpzp dla części obrębu Błażejewko
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/604/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie przystąpienie do mpzp Konarskie,Radzewo część ulicy Wapiennej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/601/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie uchylająca uchwałę ws. przystąpienia do mpzp dla obszarów Konarskie, Radzewo, Czmoniec ,część wsi Czołowo oraz część wsi Czmoń, gm.Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/602/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie przystąpienie do mpzp Czołowo 83_1
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/603/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie przystąpienie do mpzp dla wsi Czołowo pomiędzy drogą woj. 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą
Data wejścia w życie: wchodzi w zycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/588/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, w rejonie ulic Mieczewska, Spacerowa i Leśny Zakątek – do granicy z lasem, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/578/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie uchylenie przyst. mpzp Kórnik 526 i 527 w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich,w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/579/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/565/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/556/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska - Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/557/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dachowie, w rejonie ulic Nowina i Chabrowa, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/529/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/531/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie ulicy Kowalskiej.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/530/17 z dnia 2017-10-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIa i III.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/532/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, Świerkowej i Bnińskiej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/511/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gm. Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/510/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/488/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej \"Osiedle Północne” w Kamionkach dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/484/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/487/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Kórnik, w rejonie Placu Niepodległości i ulic: Poprzecznej, Dworcowej, 20 Października i Średzkiej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/483/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/486/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb Żerniki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/481/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Gądki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/485/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik - etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/482/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/455/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie przyst. zm. planu Borówiec Szkolna,Wiosenna
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/454/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie przystąpieniu do mpzp w obrębie geodezyjnym Skrzynki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/453/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie uchylenie przyst. do zm. studium Borówiec,Kamionki...
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/457/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie przystąpienia do mpzp terenów położnych w obrębie geod. Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/456/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla działki nr ewid.317/15, obręb geod. Bnin, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIV/441/17 z dnia 2017-05-23

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/393/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/391/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie przyst. mpzp Kamionki ul.Poznańska
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcie

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/392/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie przyst. mpzp Robakowo ul.Polna
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/394/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp terenów położnych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości,ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/378/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie zm. przyst. do sporządzenia mpzp w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/376/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie zm. mpzp w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/375/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie studium ze zmianą obejmującą grunty miejscowości Kromolice.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/377/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie uchylająca uchwałę ws.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/360/17 z dnia 2016-01-25

W sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z niem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/355/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/352/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/350/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/349/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/348/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie mpzp w rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej obr. geod. Dziećmierowo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/353/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej,gm.Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/351/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie uchylająca uchwały Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu łącznika ekologicznego oraz uchwały zmieniającej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/354/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 53/49 i 53/55, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/343/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/325/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie mpzp dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg-Poznań-Pleszew-Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik - etap Ib
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/328/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/326/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie przyst. do sporządzenia studium ze zmianą obejmującą północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od tra
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/327/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/314/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zmiana mpzp dla Żerniki 43_29
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/315/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zmiana mpzp w miejscowości Borówiec, Na Skarpie
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/317/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie przyst. mpzp Kamionki Mieczewska/Porannej Rosy
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/313/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zatw.zm. studium Żerniki 43_29
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/297/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 105/6, położonej w obrębie geodezyjnym Dachowa, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/295/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/296/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/316/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 861 i 326/223, położonych w obrębie geodezyjnym Bnin, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/278/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą obszar obrębów Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/277/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: Dz. Urz.Woj.Wlkp. 2016, poz. 4482 z dn. 8 lipca 2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/280/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy drogą ekspresową S11 a osiedlem Wzgórze Owocowe, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/281/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/282/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 53/49 i 53/55, obręb Żerniki,gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/279/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu,gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/264/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik – etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/266/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego,Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/265/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/255/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik – etap III
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/256/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy prof. Stanisława Bodniaka w Kórniku, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/257/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium - przystanek kolejowy w Kominku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/254/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/244/16 z dnia 2016-03-26

W sprawie przystąpienie do sporządzenia studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą grunty wsi Czołowo pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a ulicami Owocową, Leśną i Długą
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/243/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie zmiany mpzp. MiG Kórnik we wsi Skrzynki-dz. nr ew. 52/1,52/2,52/3,52/4,52/5,52/6,54/2,54/3,56/1.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/224/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 56/1.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/226/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110kV relacji Środa Wielkopolska-Kromolice, przez grunty miejscowości Kromolice, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/225/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującej grunty miejscowości Kromolice.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/214/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla obszaru wokół stacji kolejowej „Kórnik” zlokalizowanej w Szczodrzykowie, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/213/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp. dla obszaru wokół stacji kolejowej w Pierzchnie, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/216/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części działki 105/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/211/16 z dnia 2017-01-27

W sprawie przystąpienie do sporządzenia mpzp dla obszaru wokół stacji kolejowej w Gądkach, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w zycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/215/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dz. nr 11/3 i 11/5 w Dachowie, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/212/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru parkingów i zaplecza sportowo-rekreacyjnego przystanku kolejowego w Koninku, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/191/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/192/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie przyst. do sporządzenia miejscowego planu dla terenu na zachód od ul. Kamiennej w Kamionkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/190/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie aktualności studium
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/172/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu Bnin Zwierzyniecka-Śremska
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/171/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/148/15 z dnia 2015-10-28

W sprawie przyst.do mpzp dla obszaru zlokalizowanego na północ od ul. Poznańskiej oraz w rejonie ul.Okrężnej -Dachowa
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/146/15 z dnia 2015-10-28

W sprawie zmiana mpzp -Kórnik, ul. Reja dz.nr ewid.2017,208/1,208/2,209/1
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIV/147/15 z dnia 2015-10-28

W sprawie zm. przystąpienia do mpzp - Czołowo dz. nr ew.83/3
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/136/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie uchylająca uchwałę ws. przystąp.do mpzp Lipowa,Bnińska obr. Czmoń
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/142/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/137/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie przyst.do zmiany mpzp w rej.ul. Na Skarpie Borówiec
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/110/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 526 i 527 w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich, obręb Kórnik, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/109/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap V
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/112/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie przyst plan Prusinowo,Biernatki,Dębiec
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/113/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie przyst zm.planu Żerniki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/111/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie przyst zm.planu Bnin Zwierzyniecka,Śremska
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/101/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie przyst studium MOP Czołowo III
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/92/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część C w gminie Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/95/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie przyst zm studium Skrzynki 149...
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/93/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/94/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i cz. dz. 120/41, gm. Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/79/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/81/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki, gm. Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/84/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/82/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik, dla działek o numerach ewidencyjnych: 105/9 i 105/10, położonych w obrębie geodezyjnym Koninko
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/78/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik- etap II
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/83/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/86/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/80/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Cichej w Szczytnikach gm. Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

      uchwała

Uchwały Rady nr VII/85/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla działek o numerach ewidencyjnych 257, 258, 259/5 i części działki 267/3, obręb Czołowo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/52/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/51/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo – ETAP I
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/53/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 181/1 i 181/2, obręb Robakowo, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/54/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle Północne” Kamionki, gm. Kórnik”.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/30/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/31/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i część wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/28/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie zatw. plan Zwierzyniecka/Śremska
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/29/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie zmiany mpzp terenu lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 21L/1w Żernikach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żernikach i Gądkach
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników