logo
logo bip

Uchwały Rady nr XXVII/329/16 z dnia 2016-10-26

W sprawie zaopiniowania projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie aglomeracji Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników