logo
logo bip

Uchwały Rady nr LI/705/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/643/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie podział sołectwa Kamionki na trzy odrębne sołectwa
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/621/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2019
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/622/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/425/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2018
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/274/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kórnik na rok 2017
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/104/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie podział sołectwa Borówiec
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/74/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2016
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/73/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/38/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Błażejewa i Błażejewka w sprawie powstania Błażejewka jako odrębnej wsi
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników