W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w m. Kórnik obręb Bnin
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników