logo
logo bip

Uchwały Rady nr L/680/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Borówiec
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/681/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Kromolice.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/652/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Konarskie.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/649/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/653/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Czmoniec.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/650/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/654/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Koninko gm. Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/651/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/614/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w m. Kórnik obręb Bnin
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/586/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/576/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/577/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/563/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wynajęcia nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/562/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie w sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dziećmierowo
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/553/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/552/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Skrzynki gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/554/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości położonej w m. Kórnik obręb Bnin
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/505/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wynajęcia nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/504/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w m. Konarskie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wychodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/503/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie darowizny nieruchomości położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/506/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Robakowo gm. Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/477/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości rolnej położonej w m. Radzewo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi wżycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/476/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości rolnej położonej w m. Radzewo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/475/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/478/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości rolnej położonej w m. Radzewo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/480/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Czmońcu oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/479/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości rolnej położonej w m. Radzewo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/450/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/449/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie uchylająca uchwałę ws. kupna nieruchomości zabudowanej, położonej w Kórniku.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIV/439/17 z dnia 2017-05-23

W sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/431/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku obręb Bnin
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/432/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w obrębie Żerniki gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/387/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia części nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kórnik gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/370/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kórnik gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/369/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/334/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj.Wlkp.2016.poz.7641 6.12.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/333/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Żernikach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/288/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Kórnik darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szczytnikach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/290/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w m. Prusinowo gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/307/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/308/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIV/289/16 z dnia 2016-07-27

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w m. Konarskie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/251/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Radzewie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/250/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/239/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Borówiec gm. Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/238/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie uchylająca uchwałę ws. zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/240/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Kórnik gm. Kórnik.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/222/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie kupna prawa włas.nieruchomości położonej w Koninku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/221/15 z dnia 2016-02-24

W sprawie kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości drogowej położonej w Gądkach.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/223/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wiecz. nieruch. położonych w Dworzyskach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVII/200/16 z dnia 2016-01-27

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kórniku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/194/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie kupna prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położonych w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/170/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w m. Konarskie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/132/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Radzewie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/129/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie (224) bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/130/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie kupna nieruchomości drogowej położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w zycie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/128/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie (713)bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/131/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie kupna nieruchomości położonej w Gadkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/108/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Radzewie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/65/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/66/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamionkach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/67/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Robakowie gm. Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/64/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/46/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie nieodpłatnego przejęcia drogi dojazdowej nr 11 i 11b od miejscowości Skrzynki do Kórnika (prawa strona) obsługującej drogę ekspresową S11 Poznań - Kórnik
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/24/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/26/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IV/25/15 z dnia 2015-01-28

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/13/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie zmiany Uchwały nr LIII/594/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 października 2014r. dotyczącej kupna nieruchomości położonej w Kórniku
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników