logo
logo bip

Uchwały Rady nr LI/706/18 z dnia 2018-10-17

W sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wlkp.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/672/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie zmiany budżetu na 2018r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/671/18 z dnia 2018-09-26

W sprawie zmiana WPF 2018-2027
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIX/664/18 z dnia 2018-07-25

W sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Kórnik za zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/645/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie zmiana WPF 2018-2027
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/646/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie zmiany budżetu
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVIII/647/18 z dnia 2018-06-27

W sprawie zmieniająca uchwałę ws.emisji obligacji
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/609/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie zmiany budżetu na 2018r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/610/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie emisji obligacji 20 mln zł
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVI/613/18 z dnia 2018-04-25

W sprawie zmieniająca uchwałę ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/598/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/593/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie zmiana budżetu na 2018r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/597/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/592/18 z dnia 2018-03-28

W sprawie zmiana WPF na lata 2018-2027
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/582/18 z dnia 2018-02-28

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/573/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie zmiana budżetu na 2018r.
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj. Wlkp.2018, poz.1152

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/572/18 z dnia 2018-01-31

W sprawie zmiana WPF na 2018r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/567/18 z dnia 2017-12-28

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/566/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie wydatków niewygasających z 2017r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/568/17 z dnia 2017-12-28

W sprawie budżetu MiG Kórnik na 2018 rok
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/546/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/539/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie zmiany uchwały o obligacjach
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLI/538/17 z dnia 2017-11-29

W sprawie zmiany budżetu na 2017r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/518/17 z dnia 2017-10-11

W sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla Gminy Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/517/17 z dnia 2017-10-11

W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Kórnik za pomocą instrumentu płatniczego
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/523/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/520/17 z dnia 2017-10-11

W sprawie zmiany uchwały budżetowej MiG Kórnik na 2017 rok.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIX/519/17 z dnia 2017-10-11

W sprawie zmiany WPF na lata 2017-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/522/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie zmiana budżetu na 2017r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XL/521/17 z dnia 2017-10-25

W sprawie zmiana WPF
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/492/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie zmiany budżetu MiG na 2017
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/498/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Kórnik niepublicznym przedszkolom dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/493/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie pomoc finansowa dla Gminy Brusy
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/491/17 z dnia 2017-09-27

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/466/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie emisji obligacji
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/464/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie zmiany WPF 2017-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/490/17 z dnia 2017-09-08

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVI/465/17 z dnia 2017-07-26

W sprawie zmiany budżetu na 2017r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/442/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie zmiana WPF 2017-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/443/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie zmiany budżetu na 2017r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/446/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za pierwsze półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXV/445/17 z dnia 2017-06-21

W sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatk
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/424/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie zmiany budżetu na 2017r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIII/423/17 z dnia 2017-04-26

W sprawie zmiany WPF na lata 2017-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/382/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie zmiana WPF
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXII/383/17 z dnia 2017-03-29

W sprawie zmiana budżetu 2017
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/367/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/368/17 z dnia 2017-02-22

W sprawie zmiany budżetu na 2017r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/362/17 z dnia 2017-01-25

W sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez przez Miasto i Gminę Kórnik.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/361/17 z dnia 2016-01-25

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialneg
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/345/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik w roku 2017
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/356/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Kórnik na lata 2017-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/346/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2015 rok niewygasających z upływem roku budżetowego
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/357/16 z dnia 2016-12-28

W sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok
Data wejścia w życie: podlega publikacji-wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/336/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Kórnik .
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj.Wlkp.2016.poz.7642 6.12.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/330/16 z dnia 2016-11-30

W sprawie zmiany budżetu na 2016r.
Data wejścia w życie: Dz.Urz.Woj.Wlkp.2016.poz.7639 6.12.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/302/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zmiany WPF 2016-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/303/16 z dnia 2016-09-28

W sprawie zmiany budżetu na 2016r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/273/16 z dnia 2016-06-29

W sprawie zmiany budżetu na 2016r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia, publ. Dz. Urz. Woj. Wlkp.2016, poz. 4481 z dn.8 lipca 2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/259/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zmiana WPF 2016-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/260/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zmiany budżetu na 2016r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/246/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie zmiany budżetu 2016
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XX/247/16 z dnia 2016-04-27

W sprawie pomocy finansowej dla Bukowiny Tatrzańskiej
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/236/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie zmiana budżetu 2016
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIX/235/16 z dnia 2016-03-23

W sprawie zmiana WPF 2016-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/218/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie zmiana budżetu 2016
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/217/16 z dnia 2016-02-24

W sprawie zmiana WPF 2016-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/177/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie wydatki niewygasające z 2015r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/197/16 z dnia 2015-12-29

W sprawie Budżetu Gminy Kórnik na 2016r
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/196/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie WPF na 2016 rok.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem 1.1.2016r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/178/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zmiany emisji obligacji komunalnych
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/181/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/176/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zmiany budżetu na 2015r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/195/15 z dnia 2015-12-29

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednos
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/153/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmiana budżetu na 2015r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/169/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sp
Data wejścia w życie: wchodzi w życie od 1.1.2016

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/152/15 z dnia 2015-11-25

W sprawie zmiany WPF na lata 2015-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/126/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie zmieniająca uchwałę ws.zaciągnięcia pożyczki
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/125/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie zmiana budżetu na 2015r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/124/15 z dnia 2015-09-23

W sprawie zmiana WPF 2015-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjecia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/107/15 z dnia 2015-07-29

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2015

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/99/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie zmiany budżetu na 2015r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr X/98/15 z dnia 2015-06-24

W sprawie zmiany WPF 2015-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr IX/90/15 z dnia 2015-05-27

W sprawie zmiany budżetu 2015r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/62/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmieniająca uchwałę ws.zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/60/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmiana budżetu 2015
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/59/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie zmiana WPF
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VII/61/15 z dnia 2015-04-29

W sprawie emisji obligacji 2015
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/42/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie zmieniająca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi w Żernikach”
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VI/41/15 z dnia 2015-03-25

W sprawie zmiana WPF na lata 2015-20122
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/33/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie zmiana budżetu na 2015r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr V/32/15 z dnia 2015-02-25

W sprawie zmiana WPF 2015-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/18/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/10/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie wydatki niewygasające z 2014r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/19/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Poznania
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/9/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie zmiany budżetu na 2014r.
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr III/17/14 z dnia 2014-12-30

W sprawie WPF Gminy Kórnik na lata na 2015-2022
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

1