logo
logo bip

Uchwały Rady nr XLVII/637/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2017
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/638/18 z dnia 2018-05-30

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIV/437/17 z dnia 2017-05-23

W sprawie przyjęcie sprawozdań
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXIV/438/17 z dnia 2017-05-23

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik za 2016 rok
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/269/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kórniku za 2015 rok
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/270/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku za 2015 rok
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/271/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2015 rok
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXI/272/16 z dnia 2016-05-24

W sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2015r.
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/89/15 z dnia 2015-05-19

W sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

Uchwały Rady nr VIII/88/15 z dnia 2015-05-19

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2014 rok
Data wejścia w życie: wchodzi w życie z dniem podjęcia

Lista załączników

1