logo
logo bip

Projekty Uchwał

RADA MIASTA I GMINY KÓRNIK

Projekty uchwał przedkładanych Radzie do zaopiniowania dostępne są jako załączniki do ogłaszanych na BIP-ie porządków obrad Komisji oraz do protokołów z Komisji Rady.

Poza tym projekty uchwał dołączone są do ogłaszanego na BIP-ie porządku obrad sesji Rady do czasu ich uchwalenia

odnośnik do strony internetowej:

 http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-miasta-i-gminu-vii-kadencja-2014-2018-od-stycznia-2016r-nazwa-wlasna-rada-miasta-i-gminy-kornik/kalendarium2.html