logo
logo bip

interpelacje Iwona Kosmalska

interpelacja - 26.09.2018

odpowiedź - 26.09.2018

interpelacje Julia Bartkowiak

interpelacja - 26.09.2018

odpowiedź- 26.09.2018

Interpelacje Krystyna Janicka

zapytanie - 27.07.2016

odpowiedź - 27.07.2016  

zapytanie - 28.09.2016

odpowiedź - 28.09.2016  

zapytanie - 29.03.2017

odpowiedź - 29.03.2017  

interpelacja - 11.10.2017

odpowiedź - 11.10.2017

interpelacja - 28.02.2018

odpowiedź - 28.02.2018

zapytanie - 27.06.2018

odpowiedź - 27.06.2018

interpelacje Adam Lewandowski

interpelacja - 27.04.2016

odpowiedź - 27.04.2016 

interpelacje Anna Andrzejewska

interpelacja - 23.03.2016

odpowiedź - 23.03.2016 

wnioski - 28.09.2016  

odpowiedź - 28.09.2016  

interpelacja - 21.06.2017

odpowiedź - 21.06.2017  

interpelacja - 28.02.2108 - droga

odpowiedź - 28.02.2018 - droga

interpelacja - 28.02.2018 - oświetlenie

odpowiedź - 28.02.2018 - oświetlenie

interpelacja - 25.07.2018

odpowiedź - 25.07.2018

wniosek - 25.07.2018 

interpelacja - 26.09.2018 - ul. Różana

odpowiedź - 26.09.2018 - ul. Różana

interpelacja - 26.09.2018 - ul. Polna i Warzywna

odpowiedż - 26.09.2018 - ul. Polna i Warzywna

interpelacja - 26.09.2018 - lokalne standardy urbanistyczne

odpowiedź - 26.09.2018 - lokalne standardy urbanistyczne

wniosek - 7.11.2018

odpowiedź - 7.11.2018

interpelacje Magdalena Pawlaczyk

interpelacja- lipiec2015

odpowiedź - lipiec 2015

interpelacja październik2015

odpowiedź -28.10.2015  

interpalacja-październik2015

odpowiedź - 28.10.2015 

interpelacja-listopad2015

odpowiedź - listopad 2015 

interpelacja - 27.04.2016 

odpowiedź - 27.04.2016 

interpelacja - 27.04.2016 

odpowiedź - 27.04.2016

zapytanie - 28.09.2016  

odpowiedź - 28.09.2016  

interpelacja - 29.03.2017  

odpowiedź - 29.03.2017  

interpelacja - 28.02.2018

odpowiedź - 28.02.2018

interpelacja - 27.06.2018

odpowiedź - 27.06.2018

interpelacje-Przemysław Pacholski

interpelacja-23.09.2015-chodnik w Dachowie

odpowiedź-23.09.2015-chodnik

interpelacja-23.09.2015-ulgi w opłacie "śmieciowej"

interpelacja-28.10.2015-kanalizacja gminy Kórnik

interpelacje Roman Genstwa

interpelacja-23.09.2015

odpowiedź-23.09.2015

odpowiedź-23.09.2015 - uzupełnienie

interpelacja- 28.10.2015

odpowiedź-28.10.2015     

odpowiedź - 28.10.2015 - uzupełnienie 

interpelacja - 28.09.2016  

odpowiedź - 28.09.2016_1

odpowiedź - 28.09.2016_2  

interpelacja - 25.10.2017

odpowiedź - 25.10.2017

 

Interpelacje Łukasz Kwas

interpelacja-25.03.2015

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja - 28.10.2015 

odpowiedź - 28.10.2015 

 interpelacja - 25.11.2015  

odpowiedź - 25.11.2015 

interpelacja - 8.09.2017  

odpowiedź - 8.09.2017

interpelacja - 17.10.2018

Interpelacje Tomasz Nagler

interpelacja-25.02.2015

odpowiedź-25.02.2015 

interpelacja 25.03.2015

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-24.06.2015

odpowiedź-24.06.2015 

interpelacja-23.09.2015

odpowiedź-23.09.2015

interpelacja - 29.03.2017

odpowiedź - 29.03.2017  

interpelacja - 7.11.2018

odpowiedź - 7.11.2018

Interpelacje Stanisław Duszczak

interpelacja-25.02.2015

odpowiedź-25.02.2015 

interpelacja-25.03.2015 

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-29.04.2015

odpowiedź-29.04.2015 

interpelacja-29.04.2015

odpowiedź-29.04.2015 

interpelacja-27.05.2015

odpowiedź-27.05.2015 

interpelacja 24.06.2015

odpowiedź-24.06.2015 

interpelacja-lipiec2015

odpowiedź lipiec 2015

interpelacja-28.10.2015

interpelacja 28.10.2015

odpowiedź całość-październik 2015

interpelacja 25.11.2015

odpowiedż-25.11.2015

interpelacja - 27.04.2016  

odpowiedź - 27.04.2016  

zapytanie - 28.09.2016

odpowiedź - 28.09.2016  

Interpelacje Danuta Paluszkiewicz

interpelacja-28.01.2015

odpowiedź-28.01.2015 

interpelacja-25.03.2015 

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-25.03.2015

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-25.03.2015

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-29.04.2015

odpowiedź-29.04.2015 

interpelacja - 27.04.2016 

odpowiedź - 27.04.2016 

interpelacja - 21.06.2017

odpowiedź - 21.06.2017  

 

Interpelacje Jarosław Mieloch

interpelacja-28.01.2015

odpowiedź-28.01.2015 

interpelacja-29.04.2015

odpowiedź-29.04.2015 

interpelacja-30.10.2015

interpelacja-30.10.2015

interpelacja-30.10.2015

odpowiedzi łącznie - 30.10.2015

wniosek - 28.09.2016 - interpelacja radnego powiatowego  

odpowiedź - 28.09.2016  

interpelacja - 29.11.2017

odpowiedź - 29.11.2017

Interpelacje Dorota Buchalska

interpelacja-30.12.2014

odpowiedź-30.12.2014

interpelacja-25.03.2015 

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-29.04.2015

odpowiedź-29.04.2015 

interpelacja 29.07.2015

odpowiedź-29.07.2015

interpelacja 25.11.2015

odpowiedź-25.11.2015

interpelacja 23.03.2016

odpowiedź-23.03.2016

interpelacja - 29.06.2016 

odpowiedź - 29.06.2016  

interpelacja - 28.09.2016  

odpowiedź - 28.09.2016  

interpelacja - 26.07.2017

odpowiedź - 26.07.2017  

interpelacja - 26.09.2018

odpowiedź - 26.09.2018

Interpelacje Beata Bruczyńska

interpelacja-30.12.2014

odpowiedź-30.12.2014

interpelacja 25.02.2015

odpowiedz-25.02.2015  

interpelacja-27.05.2015

odpowiedź-27.05.2015 

interpelacja 29.07.2015

odpowiedż-29.07.2015

odpowiedź-29.07.2015-uzupelnienie

zapytanie 29.07.2015

odpowiedź- 29.07.2015

interpelacje - 27.04.2016 

odpowiedź - 27.04.2016 

Interpelacje Andrzej Regulski

interpelacja_30.12.2014

odpowiedź-30.12.2014

interpelacja-24.06.2015

odpowiedź-24.06.2015 

interpelacja 27.04.2016

odpowiedż-27.04.2016

interpelacja - 27.04.2016 

odpowiedź - 27.04.2016 

odpowiedź - 28.09.2016  

pytanie - 30.05.2018

odpowiedź - 30.05.2018

interpelacja - 7.11.2018

odpowiedź - 7.11.2018

Interpelacje Małgorzata Walkowiak

interpelacja-9.12.2014

odpowiedź-9.12.2014

interpelacja-30.12.2014

odpowiedź-30.12.2014

interpelacja-25.02.2015

odpowiedź-25.02.2015 

interpelacja-25.03.2015 

odpowiedź-25.03.2015 

interpelacja-24.06.2015

odpowiedź-24.06.2015 

interpelacja-24.02.2016

odpowiedź-24.02.2016

interpelacja 27.04.2016

odpowiedź-27.04.2016

interpelacja 27.04.2016-oswietlenie

odpowiedź-27.04.2016-oswietlenie

interpelacja - 29.03.2017

odpowiedź - 29.03.2017