logo
logo bip

 

Radny okręgu wyborczego nr 14 -Sołectwa: Dachowa, Robakowo-Wieś, przewodniczący Rady Miejskiej VII Kadencji od 1.12.2014 r.do 13.07.2016r.
 
obecnie drugi wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik

 Kontakt: p.pacholski@kornik.pl