logo
logo bip

Radny okręgu wyborczego nr 21 - Szczytniki
Dyżur Radnego: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 607-171-814  oraz na kontakt: lukasz.kwas@askornik.pl 
 


Kontakt: l.kwas@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Finansów; Edukacji, Kultury i polityki Społecznej. 
Ponadto:
członek Klubu Radnych "Aktywny Samorząd"