logo
logo bip

Radny okręgu wyborczego nr 10 -  Błażejewo, Czmoniec, Trzykolne Młyny, Czmoń.
Dyżur Radnego:  pierwszy poniedziałek miesiąca, godzina 9.00-10.00, ratusz bniński 
 


Kontakt: j.rozmiarek@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Finansów; Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Sołtys wsi Czmoń