logo
logo bip

Radny okręgu wyborczego nr 1 - Kórnik ulice:A. Asnyka, A. Fredry, Błonie, Krótka, B. Leśmiana, Leśna, A. Mickiewicza, Poprzeczna, Poznańska, M. Reja, J. Słowackiego, Stodolna, S. Woźniaka.
Dyżur Radnego: ostatni czwartek miesiąca, godzina 17.00 – 18.00, ratusz bniński
 


Kontakt: a.regulski@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Finansów; Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej.  
Ponadto:
członek Klubu Radych "Aktywny Samorząd"