logo
logo bip

Julia Bartkowiak - przewodnicząca

Daniel Kulza - wiceprzewodniczący

Beata Bruczyńska

Dorota Buchalska 

Iwona Cupryjak

Roman Genstwa

Jarosław Mieloch 

Magdalena Pawlaczyk

Jerzy Rozmiarek

Andrzej Surdyk

uchwała

zmiana uchwały  uzasadnienie